1993

1993

1. Suraj Z., Bazan J.: Schematy blokowe: przeznaczenie, możliwości  i warunki eksploatacji. Materiały z IX-tej konferencji: Informatyka w szkole, Toruń, 15-18 września, 56-57 (1993).