Publications

List of publications

 1. Hermann Grassmann, jego pracowite życie i renesansowe zainteresowania, Zesz. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, ser. Historia Matematyki, Szczecin 1988, 133-139.
 2. Evariste Galois - gwiazda niesłychanej jasności, Zesz. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, ser. Historia Matematyki, Szczecin 1988, 125-131.
 3. Korespondencja Samuela Dicksteina z Władysławem Natansonem, Preprint Instytutu Matematyki PAN, ser. C, Preprint 6, Warszawa 1988.
 4. Matematyka w polskich czasopismach naukowych XIX wieku, w tomie: Prace XXVIII-XXXI konferencji szkoleniowej dla kandydatów na nauczycieli i młodych nauczycieli, Moskwa 1989.
 5. Czasopiśmiennictwo matematyczne polskie XIX i początku XX wieku, w tomie: Matematyka przełomu XIX i XX w, Pr. Nauk. Uniw. Śl. Katow. 1253 (1992), 61-74.
 6. Samuel Dickstein (1857-1939) w świetle korespondencji z Władysławem Natansonem i Marianem Smoluchowskim. Problemy nurtujące naukę polską, Pr. Nauk. Uniw. Śl. Katow. 1253 (1992), 61-74, 84-103.
 7. Nasze podwórko, Biul. Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie 3 (1992/1993), 3-9 [wspólnie z E. Swobodą].
 8. Matematyka ruchu, Biul. Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie 5 (1992/1993), 6-9.
 9. Cięcia i co z nich wynikło, Biul. Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie 7 (1992/1993), 2-12 [wspólnie z H. Broekman, A. Hoffmann, Z. Kaszą, Z. Muzyczką i E. Swobodą].
 10. Henri Poincaré (1854 - 1912). Genialny uczony, chluba Francji i całej ludzkości, w tomie: Probabilistyka i mechanika w szkicach historycznych cz. 2, Uniw. Szczeciński, Szczecin 1992, 402-409.
 11. Władysław Gosiewski cz. 1, Uniw. Szczeciński, Szczecin 1992, 269-277.
 12. O pracach probabilistycznych w Polsce w XIX wieku i na początku XX. cz. 1, w tomie: Probabilistyka i mechanika w szkicach historycznych, Uniw. Szczeciński, (1992), 277-287.
 13. Jak sześcian może pomóc wyobraźni, WOM w Tarnobrzegu 1993, 80 [wspólnie z M. Lorensem].
 14. Procenty, dzieciaki, kłopoty i my, WOM w Tarnobrzegu 1993, 80.
 15. Nauczanie początkowe matematyki na przykładzie kształtowania pojęcia proporcji, WOM w Rzeszowie 1993, 1-44 [wspólnie z M. Jerzak, K. Karwowską-Paszkiewicz, A. Mełech, T. Rumakiem, G. Strzelecką i E. Swobodą].
 16. Franciszek Mertens (1840-1927), Opuscula Math. 1522 (1993), 109-117.
 17. Julian Karol Sochocki (1842-1927), Opuscula Math. 1522 (1993), 137-142.
 18. Funkcje automorficzne w pracach Stanisława Kępińskiego (1867-1908), Opuscula Math. 1522 (1993), 143-150.
 19. Historia matematyki, CODN KN w Nowym Sączu 1993, 62.
 20. Gry i zabawy dydaktyczne, CODN w Warszawie 1994 [wspólnie z H. Broekman, E. Gargas, A. Hoffmann, M. Mendel, Z. Muzyczką i E. Swobodą].
 21. Klasyfikacja, porównywanie, porządkowanie, CODN w Warszawie 1994 [wspólnie z H. Broekman, A. Hoffmann i Z. Muzyczką].
 22. Wojna dorszowa, o geometrii i arytmetyce w nauczaniu początkowym, Biul. Kolegiów Nauczycielskich w Szczytnie 11 (1993/1994), 19-30 [wspólnie z E. Swobodą].
 23. Liczenie, CODN w Warszawie 1995 [wspólnie z H. Broekman, A. Hoffmann, M. Mendel, Z. Muzyczką i E. Swobodą].
 24. Pomiary, CODN w Warszawie 1995 [wspólnie z H. Broekman, A. Hoffmann, Z. Muzyczką i E. Swobodą].
 25. Uwagi o literaturze matematycznej polskiej, w tomie: Matematyka polska w stuleciu 1851 - 1950, WN Uniw. Szczecińskiego 1995, 161-181.
 26. Z doświadczeń w kształceniu matematycznym słuchaczy SJPC w Rzeszowie, Acta Univ. Lodz. 7/8 (1996), 259-268 [wspólnie z A. Dąbrowską].
 27. Figury, CODN w Warszawie 1996 [wspólnie z H. Broekman, A. Hoffmann, Z. Muzyczką].
 28. Z. Wilczyński, Wiadom. Mat. 32 (1996), 214.
 29. Wśród nauczycieli Tadeusza Ważewskiego byli E. Borel, A. Denjoy, P. Montel, Zesz. Nauk. Uniw. Opolskiego 30 (1997), 67-79.
 30. Recenzja książki: Z. Dybiec Błędy w procesie nauczania matematyki, Matematyka 4 (1997), 251-252.
 31. O programie autorskim nauczania matematyki w kolegiach nauczycielskich o specjalności nauczanie początkowe, w tomie: Interakcja teorii i praktyki w nauczaniu matematyki, Wyd. WSP, Rzeszów 1997, 239-255.
 32. 100-lecie Wiadomości Matematycznych, Matematyka 6 (1997), 323-336.
 33. D. Gierulanka, Wiadom. Mat. 33 (1997), 215-216.
 34. Wiadomości Matematyczne w latach 1897 - 1939, 100-lecie czasopisma, Zesz. Nauk. Uniw. Szczecińskiego 1998, 211-236.
 35. Stefan Banach& 39;s texbooks as an example of a mathematician& 39;s approach to teaching of mathematics, w tomie: CIEAEM, Neuchatel 1999, 387-389.
 36. 50-lecie czasopisma dla nauczycieli Matematyka, w tomie: Materiały konferencyjne z V Śródowiskowej Konferencji Matematycznej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, 185-189.
 37. XII Szkoła Historii Matematyki, Wyd. Wydz. Mat. Stos. AGH, Kraków 1999, 327 [redakcja tomu].
 38. Matematyka w Uniwersytecie Carskim w Warszawie w latach 1869 - 1915, Wyd. Wydz. Mat. Stos. AGH, Kraków 1999, 139-151.
 39. Informacja o materiałach w Archiwum Obwodowym w Rostowie nad Donem, Wyd. Wydz. Mat. Stos. AGH, Kraków 1999, 152-154.
 40. O szkolnych podręcznikach Stefana Banacha, w tomie: Dwa dni z dydaktyką matematyki, Uniwersytet Karola, Praha 1999, 18-20.
 41. Konferencja CIEAEM, Matematyka 1 (1999), 53-54.
 42. XIII Szkoła Historii Matematyki, Matematyka 6 (1999), 370-371.
 43. Uniwersytet Wileński, Wiadom. Mat. 35 (1999), 125-139.
 44. Vilnius between the wars, Mathematical Intelligencer 22 (2000), 47-50 [wspólnie z Z. Pawlikowską-Brożek].
 45. Castecne vysledky vyzkumu vyuziti ucebnice pro III. rocnik, Uniwersytet Karola, Praha 2000, 14-15.
 46. Rachunek różnic skończonych w pracach Taylora, Eulera, Lagrange& 39;a, w tomie: Matematyka VIII wieku (red. S. Fudali), Uniw. Szczeciński 51 (2001), 89-101.
 47. Polskie podręczniki matematyki w wieku XVIII, w tomie: Matematyka VIII wieku (red. S. Fudali), Uniw. Szczeciński 51 (2001), 299-323.
 48. Chyby, jichz se dopustim v didaktickem procesu, Uniwersytet Karola, Praha 2001, 34-36.
 49. Cognitive and communicative teacher - student misunserstandings, w tomie: International Symp. Elementary Math. Teaching, Uniwersytet Karola, Praha 2001, 60-64.
 50. Refleksje na temat nowego egzaminu maturalnego z matematyki w Polsce,w tomie: Matematyka w szkole dziś i jutro, Universitatis Catholicae in Ružomberok 2001, 66-81.
 51. Dzieje WSP w Rzeszowie 1965-2000, tom pod redakcją W. Bonusiaka, Wyd. WSP, Rzeszów 2001, 160-179 [wspólnie z A. Dąbrowską, S. Midurą i T. Rumakiem].
 52. Równania i zadania o charakterze równań, Zesz. Nauk. Uniw. Rzeszowskiego 1 (2001), 42-54.
 53. O błędach w interakcji nauczyciel - uczeń, Zesz. Nauk. Uniw. Rzeszowskiego 1 (2001), 203-214.
 54. Chapter 9 i Bibliography, w tomie: Writing the History of Mathematics and its Historical Development (red. J. Dauben i Ch. J. Scriba), Wyd. Birkhäuser, Basel 2002, 199-203, 591-643 [wspólnie z Z. Pawlikowską-Brożek].
 55. Chyba v interakcii učitel& 39; - žiak, w tomie: Obozy matematyczno-fizyczno-informatyczne 3 (2002), 1-14 [wspólnie z M. Hejny].
 56. Jej życiem była matematyka, Tygodnik Nadwiślański 49 (2002), 10.
 57. Pierwszy krok do sukcesu - wiedzieć o czym się mówi (o rozumieniu pojęcia procentu), w tomie: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości (red K. Jaremczuk), PWSZ Tarnobrzeg 2003, 35-361.
 58. Does a teacher understand student& 39;s pre-concept?, SEMT, Uniwersytet Karola, Praha 2003, 61-65.
 59. Interakcja nauczyciel-uczeń. Komentarz dydaktyczny - przykłady, w tomie: Disputationes Scientificae 3, Universitatis Catholicae in Ružomberok 2003, 11-20.
 60. Słownik biograficzny matematyków polskich, Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg 2003, 286 [wspólnie z Z. Pawlikowską-Brożek, D. Węglowską].
 61. Cz. Bessaga, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 62. A. Białynicki - Birula, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 63. J. Czech, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 64. S. Dickstein, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 65. W. Gosiewski, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 66. J. M. Hoene-Wroński, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 67. S. Kaczmarz, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 68. M. Kac, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 69. S. Kempisty, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 70. M. Król, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 71. A. Łomnicki, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 72. J. Marcinkiewicz, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 73. F. Mertens, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 74. O. Nikodym, Wielka Encyklopedia Powszechna PWN.
 75. Komentarz dydaktyczny do interakcji nauczyciel (student) - uczeń, w tomie: Student jako ważne ogniwo procesu kształcenia (red. K. Jankowski, B. Sitarska i C. Tkaczuk), Wyd. AP, Siedlce 2004 .
 76. Podmiotowość ucznia i studenta a polski sposób kształcenia, w tomie: Uwarunkowania przedsiębiorczości (red. K. Jaremczuk), Wyd. PWSZ, Tarnobrzeg 2004, 599-608.
 77. & 1057;& 1086;& 1079;& 1076;& 1072;& 1085;& 1080;& 1077; & 1080; & 1088;& 1072;& 1079;& 1074;& 1080;& 1090;& 1080;& 1077; & 1084;& 1077;& 1090;& 1086;& 1076;& 1072; & 1082;& 1072;& 1090;& 1077;& 1075;& 1086;& 1088;& 1080;& 1080; & 1041;& 1101;& 1088;& 1072; & 1074; & 1088;& 1072;& 1073;& 1086;& 1090;& 1072;& 1093; & 1087;& 1086;& 1083;& 1100;& 1089;& 1082;& 1080;& 1093; & 1084;& 1072;& 1090;& 1077;& 1084;& 1072;& 1090;& 1080;& 1082;& 1086;& 1074;, w tomie: Studia matematyczne w okresie międzywojnia 3, Instytut Historii Przyrodoznawstwa i Techniki Akademii Nauk Rosji, Moskwa 2005, 39-46.
 78. B. Cavallieri i jego zasada, Matematyka 2 (2005), 132-137.
 79. O & 1088;& 1072;& 1079;& 1074;& 1080;& 1090;& 1080;& 1080; & 1085;& 1077;& 1082;& 1086;& 1090;& 1086;& 1088;& 1099;& 1093; & 1090;& 1086;& 1087;& 1086;& 1083;& 1086;& 1075;& 1080;& 1095;& 1077;& 1089;& 1082;& 1080;& 1093; & 1080;& 1076;& 1077;& 1081; C. M& 1072;& 1079;& 1091;& 1088;& 1082;& 1077;& 1074;& 1080;& 1095;& 1072;, Instytut Historii Przyrodoznawstwa i Techniki Akademii Nauk Rosji, Wyd. Dipol, Moskwa 2005, 320-322.
 80. Steinahaus H. D., Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 26.
 81. Śniadecki J. Ch., Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 27.
 82. Zajączkowski W., Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 30.
 83. O pracy K. Kuratowskiego: Sur 1& 39;operation A de 1& 39;Analysis Situs z 1992 roku, Scientific Bulletin of Chełm, Section of Mathematics and Computer Science 1 (2006), 35-41.
 84. Remarks ot the history of Banach-Tarski-Hausdorff Paradox, Scientific Bulletin of Chełm, Section of Mathematics and Computer Science 2 (2006), 33-39.
 85. Stefan Banach& 39;s textboobks (in 60th memory of death), katolicki Uniwersytet Ruzomberok, Słowacja 2006, 46-50.
 86. Domoradzki S.: Kamienie  milowe w nauczaniu matematyki dzieci w Polsce od ostatnich dekad XIX stulecia do ostatnich dekad XX w., in: (ed) Becvar J., Becvarova M.,36 Mezinarodni Konference Historie Matematiky, Katedra Didaktiky Matematiky MFF UK, Matfyzpress, Praha, 2015, pp. 24-44 (ISBN 978-80-7378-297-9)
 87. Domoradzki S.: Reimann surfaces in Puzyna’s monograph: Teorya funkcyj analitycznych, Technical Transactions 2015, Fundamentale Sciences, Issue NP. 2(2015)
 88. Domoradzki S., Stawiska M.: Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period 1918-1925, Technical Transactions 2015, Fundamentale Sciences, Issue NP. 2(2015)
 89. Domoradzki S., Stawiska M.: Distinguished graduates in mathematics of Jagiellonian University in the interwar period  Part II: 1918-1925, Technical Transactions 2015, Fundamentale Sciences, Issue NP. 2(2015)
 90. Domoradzki S., Zarichnyi M.: On beginnings of topology in Love, Technical Transactions 2015, Fundamentale Sciences, Issue NP. 2(2015)
 91. Domoradzki S.: Refleksje o książce: M. Becvarova, I. Netuka: Karl Lowner and his student Lipman Bers – Preawr Prague mathematician, Antiqitates Mathematica 9(2015)