Conferences

Domestic conferences

  1. Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica“, Rzeszów, 23-25 IX 2015.