Publications

  1. P. Błajdo, J. W. Grzymała-Busse, Z. S. Hippe, M. Knap, T. Mroczek, Ł. Piątek, An Extended Comparison of Six Approaches to Discretization - A Rough Set Approach, Fundamenta Informaticae 94 (2009, 2), pp. 121-131.
  2. T. Mroczek, M. Knap: Analiza danych sprzecznych, W: J.W. Grzymała-Busse, Z.S. Hippe (Red.), Wybrane metody eksploracji danych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2011.