Publications

A list of selected research publications (2010-2015)

2015

Monograph editions in English

  1. Maciura, Ł.: Mosaicing of Images from Capsule Endoscopy, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2015, 173 pages. 

Articles in journal from ISI Master Journal List

  1. Maciura Ł., Bazan J.: Granular computing in mosaicing of images from capsule endoscopy, Natural Computing, , pp. 569–577, Springer, 2015.

Articles in domestic journals

  1. Maciura, Ł., Wojciechowski, K.: Algorytm segmentacji obrazów medycznych 3D przy wykorzystaniu operatorów morfologicznych oraz indeksacji metodą rozrost, Przegląd Elektrotechniczny, pp. 1-4, 2015.

2014

Articles in domestic journals

  1. Maciura Ł., „Dyskretyzacja z nadzorem  tablic danych przy użyciu wielordzeniowego procesora karty graficznej (GPU)”, Przegląd Elektrotechniczny, 2014.
  2. Maciura, Ł., Lasek, P., Iwanicka-Maciura, A.: Koncepcja systemu telemedycznego z komunikacją głosową służącego do przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych, Przegląd Elektrotechniczny, 2014.

2012

Article in Polish journal

  1. Maciura Ł., Sieroń-Stołtny K., Sieroń A., Wojciechowski K.,  „Mozaikowanie obrazów z kapsuły endoskopowej”, Studia Informatica, 2012.