Conferences

A list of selected scientific conferences (2010-2014)

Domestic conferences

  1. WD 2016, Lublin, 11-13.06.2016, Mold spores recognition in the bread images coming from the USB microscope by means of the rough sets.
  2. Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica“, Rzeszów, 23-25 wrzesień 2015. Sztuczna inteligencja w procesie sterowania robotami mobilnymi.
  3. XIII Sympozjum Modelowanie i pomiary w medycynie, 18 – 22.05.2014, Dyskretyzacja z nadzorem  tablic danych przy użyciu wielordzeniowego procesora karty graficznej (GPU). 
  4. XIII Sympozjum Modelowanie i pomiary w medycynie, 18 – 22.05.2014, Koncepcja systemu telemedycznego z komunikacją głosową służącego do przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów geriatrycznych i psychiatrycznych.
  5. Bazy danych Aplikacje i Systemy (BDAS 2012), 29.05.2012 – 01.06.2012.

International conferences in Poland

  1. International Conference on Information and Digital Technologies (IDT 2016), July 5 – 7, 2016, Rzeszów, Poland. 
  2. 24th International Workshop on CONCURRENCY, SPECIFICATION AND PROGRAMMING (CS&P 2015), September 28-30, 2015, Rzeszów, Poland.