Publications

A list of selected research publications (2010-2014)

Book chapters in Polish 

  1. Matczak M. J., Pyziak L., Szum w fourierowskiej transformacie obrazów generowany ich cyfryzacją w procesie akwizycji, Materiały konferencyjne VI Sympozjum Naukowego pn. Techniki Przetwarzania Obrazu, Serock, 18-20.11.2010, ISBN 978-83-7207-919-0, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010, 234-243.
  2. Matczak M. J., Pyziak L., Porównanie efektywności metod cyfrowego przetwarzania obrazów interferencyjnych w rozkład kontrastu prążków, Materiały konferencyjne VI Sympozjum Naukowego pn. Techniki Przetwarzania Obrazu, Serock, 18-20.11.2010, ISBN 978-83-7207-919-0, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010, 68-75.