Conferences

A list of selected scientific conferences (2010-2017)

International conferences in Poland

 1. XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, 11-12 maja 2017 r., Wrocław. 
 2. III Konferencja Matematyczno-Informatyczna pt. Congressio-Mathematica, 27-29 września 2017 r., Rzeszów, tytuł referatu: Analiza portalu Matematycy i Informatycy Podkarpacia + z punktu widzenia użytkownika.
 3. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Edukacja – Technika – Informatyka, 20-21września 2016 r., Rzeszów, tytuł referatu: Portale społecznościowe – szanse i zagrożenia dla młodego człowieka.
 4. Konferencja Matematyczno-Informatyczna „Congressio Mathematica“, Rzeszów, 23-25 IX 2015.
 5. K. Garwol, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: ”Edukacja-Technika-Informatyka”, 23-24 września 2014, Rzeszów, „Język Internetu i SMS-a, zagrożeniem dla stylistyki języka polskiego”.
 6. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni. Informacja w świecie cyfrowym”, 18-19 marca 2014 r., Dąbrowa Górnicza.
 7. XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa:  Gospodarcze i społeczne strategie działań w warunkach kryzysu finansowego. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej” 13-15 maja 2013 r., Nałęczów 2013.
 8. XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Edukacja–Technika–Informatyka”, 17-18 września 2013 r., Przemyśl
 9. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa:  „Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej”, 21-23 maja 2012 r., Nałęczów
 10. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa:  Konferencja: „Społeczeństwo sieci –gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej”, 16-18 maja 2011 r., Nałęczów

Domestic conference

 1. Konferencja  naukowa pt. Śladami Kobiet w matematyce - w stulecie urodzin profesor Heleny Rasiowej, 22.06-24.06.2017 r., Rzeszów, tytuł referatu: Portal biograficzno-naukowy - Matematycy i Informatycy Podkarpacia +.
 2. XVI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Instytucje dla zintegrowanego rozwoju, 21.09-22.09.2017, Rzeszów, tytuł referatu: Komputeryzacja pracy a wzrost bezrobocia.
 3. Dwunaste Bieszczadzkie Seminarium Naukowe: Młodzi Polacy wobec wartości, Polańczyk 24-25 maja 2016, tytuł referatu: Internet w pokoleniu Web 2.0 wartością rzeczywistą czy pozorną.
 4. Konferencja Techniczno-społeczne oblicza XXI wieku, Kraków 3-5 marca 2016 r., tytuł posteru: Internet – miejscem pracy, nauki i wypoczynku młodych użytkowników sieci.
 5. Jedenaste Bieszczadzkie Seminarium Naukowe: Wartości w Pedagogice, Rzeszów 26-27 maja 2015.
 6. Konferencja: „Humanizacja pracy w społeczeństwach nowoczesnych technologii i elastycznych form pracy”, Łódź 2013.

Seminar

II Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Socjologii pt. Polska w socjologii – socjologia w Polsce, 3.04-4.04.2017 r. Lublin.