Projects of Laboratory

  1. The influence of the speckle and the quantization noise on the accuracy of determining the distribution of the interference field contrast University of Rzeszow. Project sponsor: Marshal of the Podkarpacie province.
  2. Analiza i synteza systemu przetwarzania sygnałów opisujących gesty i elementy subkodu mimicznego w zastosowaniu do komunikacji z osobami niesłyszącymi. University of Rzeszow. Project sponsor: Marshal of the Podkarpacie province