Contact details

Contact details:

Editorial Office:

University of Rzeszów
Faculty of Economics
Department of Microeconomics
ul. Ćwiklińskiej 2
35-601 Rzeszów

  Tel. no. +48 17 872 16 52              +48 17 872 17 17 E-mail address: ktekonom@ur.edu.pl

Editorial Secretary:

• dr Magdalena Cyrek ([email protected]) • dr Małgorzata Wosiek ([email protected])   Published issues of the Journal can be ordered from: The Publishing Office of the University of Rzeszów ul. prof. Stanisława Pigonia 6, 35-310 Rzeszów, tel. no. +48 17 872 13 69 (Colportage), e-mail: wydaw@ur.edu.pl wydawnictwo.univ.rzeszow.pl