Professor Ewa Swoboda

Contact details

 • phone: +48 17 872 1698
 • e-mail: eswoboda@ur.edu.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-213

JEL Classification Codes

 • C02 Mathematical Methods
 • C91 Design of experiments, Laboratory, Group Behaviour
 • C99 Design of experiments , Field experiments

Publication

 • Swoboda, E., Vighi, P. (2016) . Early Geometrical Thinking in the Environment of Patterns, Mosaics and Isometries, ICME-13 Topical Surveys, Series editor Gabriele Kaiser, Faculty of Education, University of Hamburg, Hamburg, Germany, Springer  ISBN 978-3-319-44271-6 ISBN 978-3-319-44272-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-319-44272-3, p. 57.
 • Swoboda, E., (2016) Mathematical Generalization at Early Educational Stage, Proceedings of the conference Elementary Mathematics Education 2016 April 20. – 22. 2016,  Olomouc, Czech Republic.
 • Swoboda, E., Koba, L (2016) Tesselation – an easy task? Proceedings of the conference Elementary Mathematics Education . Olomouc, Czech Republic.
 • Swoboda, E., Kwolek, S. (2016). )  Deepening mathematical knowledge by using a "black box".  Inquiry Based Mathematical Education, (Eds.) Bożena Maj-Tatsis, Marta Pytlak, Ewa Swoboda, ISBN: 978-83-7996-293-8  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Swoboda, E. (2016) . Dynamic geometrical reasoning. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitats Catholica Ruzomberok, XV, ISSN 1336-2232, s.22-33.
 • Swoboda, E. (2015). Matematyka w szkołach zawodowych – uboga siostra królowej nauk? [w] Współczesne Problemy Nauczania Matematyki: Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki, H. Kąkol (red.), Wyd: Koło SNM, Forum Dydaktyków Matematyki 
 • Slezakova, J., Swoboda, E. (2015). Looking For The Way To Support Children’s Mathematical Creativity. In: (Eds.) Florence Mihaela Singer, Florentina Toader, Cristian Voica, Proceedings of The 9th International Conference Mathematical Creativity And Giftedness, The International Group For Mathematical Creativity and Giftedness, Sinaia, Romania.  ISBN: 978-606-727-100-3 pp. 100-105 
 • Swoboda, E. (2015). Matematyka dla uczniów szkół zawodowych – co to znaczy? (podejście teoretyczne). Edukacja – Technika – Informatyka, Kwartalnik Naukowy Nr 1(11)/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. ISSN 2080-9069, pp.210-215.
 • Swoboda, E. (2015). Mathematization of rotation as a didactical task. [In] Nada Vondrova, Konrad Kreiner (Eds.) Proceedings of CERME 9. Charles University, Prague, Czech Republic 
 • Slezakova, J., Swoboda, E. (2015). Spontaneous representations of a task’s solution – how do they support reasoning? [In] Jarmila Novotna, Hana Maraova (eds.) Proceedings of SEM’15 conference, Charles University, Faculty of Education, Prague.
 • Maj-Tatsis, B., Pytlak, M., Swoboda, E., Tatsis, K. (2015). VET guidelines report, NAMA-Numeracy for Advanced Manufacturing, project no.2014-1-PL01-KA202-003409, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Ceretkova, S., Chesnais, A., Maschietto, M., Mithalal-Le Doze, J., Richard, P.R., Swoboda, E. (2015).  Introduction to the papers and posters of WG4: Geometrical Thinking. [In] Nada Vondrova, Konrad Kreiner (Eds.) Proceedings of CERME 9. Charles University, Prague, Czech Republic.
 • Maj-Tatsis, B., Pytlak, M., Swoboda, E. (2014). „Autorefleksja jako metoda pogłębiania wiedzy matematycznej przyszłych nauczycieli matematyki”, [w] Współczesne Problemy Nauczania Matematyki: Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki, H. Kąkol (red.), Wyd: Koło SNM, Forum Dydaktyków Matematyki, Bielsko Biała, 2014, s. 27-54
 • Maj-Tatsis, B., Swoboda, E (2014). “A Creative Approach To Early Mathematics Education”, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ruzomberok, 2014, 2, pp. 169-188.
 • Janka Kopáčová, Katarína Žilková, Dagmar Malinová, Edita Partová Ewa Swoboda (2014)  Matematické uvažovanie detí, , ISBN 978-80-561-0162-9, Katolícka Univerzita v Ružomberku
 • Swoboda, E. Jagoda, E. (2014). Matthew's story about falling triangle [w]: M. Pytlak (ed.) Communication in Mathematics Classroom. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s.7- 18.
 • Lankiewicz, B., Sawicka, K., Swoboda, E. (2014). Matematyka PLUS , Ćwiczenia rozwijające zainteresowania matematyczne dzieci (dla klasy III). Wydawnictwo Nowa Era, ISBN 978-83-267-1727-7. s. 88.
 • Swoboda, E. (2013). How to introduce young children to the repeating geometric patterns. [In] Jarmila Novotna, Hana Maraova (eds.) Proceedings of SEM’13 Conference, Charles University, Faculty of Education, Prague. 
 • Swoboda, E. (2013). Investigating manipulations in the course of creating symmetrical pattern by 4-6 year old children, [In] Behiye Ubuz, Çiğdem Haser, Maria Alessandra Mariotti (Eds.) Proceedings of CERME 8, Middle East Technical University, Ankara, ISBN 978-975-429-315-9., pp. 685-694.
 • Swoboda, E. (2013). Nie tylko rachunki, [w] E.Dolata, S. Pusz (red.). Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Swoboda, E. (2012). Intuicje i pojęcia geometryczne. [w] Edyta Gruszczyk-Kolczyńska (red.) O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa,  ISBN 978-83-267-0613-4,  s.238-251 
 • Swoboda, E. (2012). Jak słuchać ucznia (na lekcji matematyki). [w] Wojciech Błażejewski, Igor Kominarec, Czesław Lewicki (red) Problemy przekazu wartości i komunikacji interpersonalnej we współczesnej szkole,  Dyskurs Pedagogiczny, t. 4. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu, Jarosław. 
 • Swoboda, E. (2012). Dynamic Reasoning in Elementary Geometry - How To Achieve It? Didactica Mathematicae, Annals  of Polish Mathematical Society, Vol. 34.
 • Swoboda, E. (2012). Geometria Dla Najmłodszych – Ale Jaka (I Po Co)?  [In]: M. Uhlířová (red.), Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica 2012, Mathematica VIII, Czech Republic.
 • Swoboda, E. (2011), Axis symmetry as an epistemological obstacle, [eds.] Jarmila Novotna, Hana Maraova, Proceedings of SEM’11 confererence, Charles University, Faculty of Education, Prague, s 320-327.
 • Jagoda, E., Swoboda,  E. (2011). Static and dynamic approach to forming the concept of rotation. [In] Marta Pytlak, Ewa Swoboda, Tim Rowland [eds.] Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7338-683-9 , s. 566 – 575.

Grants

 • ERASMUS+ Project,  NAMA-Numeracy for Advanced Manufacturing,  no.2014-1-PL01-KA202-003409, Erasmus+, 2014- 2016 
 • International academic placement
 • May, 27th 2016 – June, 10th 2016 , Université Paris Diderot, 
 • November,  10th 2014 – December 10th 2015 Charles University, Pague, Czechy, 

Functions and organizational work

 • Member of International Program Committee (IPC) of ICME-14 (International Congress of Mathematica Education), planned for 2020 w Shanghai
 • Leader  of “Teaching and learning of geometry (primary level)" Working Group, during  ICME-13 (2016, Hamburg, Germany) 
 • Chief of IPC of the International Conference  Children’s Mathematical Education (2008, 2010, 2012, 2014, 2016). 
 • W latach 2001 – 2013 członek International Committee of Symposium of Elementary Math. Teaching (SEMT), do dziś – członek wspomagający IPC. 
 • Member of  Educational Committee of European Society of Mathematics as representative of East European Countries (since 2012)
 • Member of  International Program Committee of Congress CERME-7, February 2011 in  Rzeszów – Poland , CERME 8 in Antalya – Turkey  (2013) and CERME 9 in Prague – Czech Republic (2015) .
 • Editor-in-Chief of Didactica Mathematicae (Annals of the Polish Mathematica Society), since 2012. 
 • Member of the Board of Polskie Towarzystwo Matematyczne (Polish Mathematical Society).