Msc Ryszard Hall

Contact details

 1. phone: +48 17 872 41
 2. e-mail: rhall@ur.edu.pl
 3. address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-402

JEL classification codes

 1. C13 Estimation: General
 2. C14 Semiparametric and Nonparametric Methods: General
 3. C88 Other Computer Software
 4. E47 Financial Markets and the Macroeconomy

Publication

 • Ewolucja systemu certyfikacji ECDL – wpływ zmian w procedurze oceny egzaminów na jakość systemu certyfikacji [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, red. prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 192–204.
 • Zmiany w systemie certyfikacji umiejętności komputerowych ECDL a popularność tego systemu certyfikacji na terenach górskich i podgórskich Polski południowo-wschodniej [w:] Acta Carpathica 7, red. J. Gąsior, S.J. Wołoszańska, B. Alvarez, W. Janowska-Kurdziel, Mitel, Rzeszów 2014, s. 227–232.
 • MS Office, jako środowisko budowy aplikacji „ADA” do analizy i raportowania wyników badań kwestionariuszowych [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne – stan i perspektywy rozwoju, red. C.F. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 73–96
 • Internet w życiu współczesnego studenta – znaczenie, intensywność i cele korzystania [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, red. Colin Hales, Bogusz Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Analiza zdawalności egzaminów ECDL oraz identyfikacja obszarów wiedzy stwarzających problemy egzaminowanym [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zeszyt 23, red. Gabriel Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 64–80.
 • Cooperation with business practice, Institutions
 • Conducting training of IT application: Database, spreadsheets, word processing, operating systems, presentation graphics, vector graphics
 • Examinations ECDL (certified examiner ECDL START, CORE, PROFILE, e Guardian, e Citizen, e Nauczyciel, IT Security, ECDL ADVANCED) 
 • Statistical analysis of data from the study questionnaire