Dr Paweł Zawora

Contact details

 • phone: +48 17 872 41
 • e-mail: paza@univ.rzeszow.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1- 413

The scope of scientific research

Determinants of active participation of local government units in the development of the information socjety

Articles and monographs

 • Zawora P., Zawora J., Instytucjonalne wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 44 (4/2015), Rzeszów 2015, s. 420-432.
 • Zawora P., Instrumenty rozwoju lokalnego wykorzystywane w samorządach gminnych. Prace Naukowe Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 302-310. 
 • Zawora P., Doskonalenie cech przywódczych kadry zarządzającej metodą horse assisted education Wyzwania współczesnego zarządzania  Toruń 2015, s. 175-186.  
 • Zawora J., Zawora P., Realizacja inwestycji samorządowych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, Przedsiębiorstwo i Region 7/2015, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 123-133.
 • J. Zawora, P. Zawora, Stan finansów samorządowych u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Przedsiębiorstwo i Region 6/2014, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 59-70.
 • P. Zawora, J. Zawora, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania działalności inwestycyjnej samorządów lokalnych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 40, Rzeszów 2014, s. 324-333.
 • J. Zawora, P. Zawora, The role of municipality self-government in supporting local development, [w:] Determinants and sources of development of enterprises in the region, red. R. Fedan, K. Szara, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 19-27.
 • J. Zawora, P. Zawora, Deficyt i zadłużenie samorządów gminnych w świetle ograniczeń ustawowych, [w:] Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów,   Przedsiębiorstwo i Region 5/2013, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 131-139.
 • P. Zawora, J. Zawora, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania działalności inwestycyjnej samorządów lokalnych, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, nr 40, s. 324-333.
 • Zawora P., Zawora J., 2012, Zadłużenie samorządów gminnych a ich wydatki inwestycyjne, [w:] Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych, (red.) R. Przygodzka, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, s. 225-235.
 • Zawora P., Zawora J., 2011, Możliwości i bariery aktywnego uczestnictwa JST w rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich [w:]  Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów 2011, Zeszyt Nr 22,  s. 118-127.