Dr Maria Sarama

Contact details

 • phone: +48  17 8721749
 • e-mail: msarama@ur.edu.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-415
ResearchGate

JEL Classification Codes

 • L81 Retail and Wholesale Trade; e-Commerce
 • L86 Information and Internet Services; Computer Software
 • M15 IT Management
 • C18 Econometric and Statistical Methods and Methodology: Methodological Issues: General
 • C38 Classification Methods; Cluster Analysis; Principal Components; Factor Models

Publications

 • Sarama M., Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Szczecin 2015 , s. 433-442.
 • Sarama M., Przestrzenne zróżnicowanie zakresu korzystania z usług i zasobów internetowych przez mieszkańców województwa podkarpackiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 44, cz. 2, Rzeszów 2015,  s. 203-214.
 • Król M.J., Hales C.F., Sarama M., Zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w woj. podkarpackim, Wiadomości Statystyczne, nr 5, 2014, s.48–66.
 • Sarama M., Król M.J., Rozwiązania e-biznesowe w przedsiębiorstwach krajów UE-27, Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 808(112), 2014, s. 431–440.
 • Sarama M., Czynniki determinujące korzystanie z e-administracji przez mieszkańców Polski i województwa podkarpackiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin 2013, s. 169–178.
 • Sarama M., Zróżnicowanie zakresu korzystania z wybranych e-usług przez mieszkańców województwa podkarpackiego, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy nr 32, Rzeszów 2013, s. 351–366
 • Sarama M., Wskaźniki złożone w badaniach poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego [w:] Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim, red. M. J. Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 99–126.
 • Sarama M., Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiatach województwa podkarpackiego – gospodarstwa domowe i osoby indywidualne, [w:] Wewnątrzregionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim, red. M. J. Król, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s.127–162.
 • Comparative analysis of the information society development level in the poviats of the Podkarpackie voivodship, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, vol. XIV, no.2, pp. 181–190.
 • Sarama M., Wybrane problemy tworzenia wskaźników złożonych w badaniach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej [w:] Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Szczecin 2012, s.345-353.
 • Sarama M., Razwitie elektronnych usług w Polsze, Tarnopol 2012, Innowacyjna Ekonomika, nr 9, 2012, s. 303-309. (artykuł w języku rosyjskim).
 • Sarama M., Wpływ wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na wyposażenie gospodarstw domowych w komputery, [w:] Rynek Informacji i Komunikacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Łączności nr 12, Szczecin 2011, s. 349-362.
 • Sarama M., Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 67, Szczecin 2011, s. 572-579.
 • Sarama M., Rozwój społeczeństwa informacyjnego i zróżnicowanie jego poziomu w krajach Unii Europejskiej, [w:] C. Hales., B. Mikuła (red.) Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka-technologie-procesy, Wyd.UE, Kraków 2011, s. 38-51.

Grants and research projects 

 • „Określenie wewnątrz regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, Ministry of Science and Higher Education, project No. N N104 148038 2009-2012