Dr Marek Cierpiał-Wolan

Position

Senior lecturer 

Contact details

 • phone: +48 (17) 872 16 84
 • e-mail: m.wolan@ur.edu.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-218

JEL Classification Codes

 • C1 Econometric and Statistical Methods and Methodology: General (C10, C12, C13, C18)
 • C2 Single Equation Models • Single Variables (C20)
 • C3 Multiple or Simultaneous Equation Models • Multiple Variables (C30, C31, C32)
 • C5 Econometric Modeling (C50, C51, C52, C53, C54, C55)
 • D00 General - Microeconomics
 • E00 General - Macroeconomics and Monetary Economics

Publication

 • Conference Proceedings. ISI Satellite conference on improving statistical systems worldwide – building capacity, edited by Cierpiał-Wolan M, Luttikhuizen R, Wyd. World Bank, Central Statistical Office, 2011, 157 stron.
 • Cierpiał-Wolan M., Directions for Development of Transborder Areas – State and Prospects, Statistics in Transition new series, Warsaw 2011 , Vol. 12, No. 3, pp. 537—545.
 • Błachut B., Cierpiał-Wolan M., Kaszuba K., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Podkarpaciu w latach 2001-2010, [w:] Analiza porównawcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kraju Preszowskim i na Podkarpaciu, p. red. K. Kaszuby, R. Madzinová, Rzeszów 2012, s. 23-39. 
 • Błachut B., Cierpiał-Wolan M., Kaszuba K., Potencjał przedsiębiorczości na Podkarpaciu [w:] Analiza potencjału przedsiębiorczości trzech regionów podkarpackiego, lwowskiego i grodzieńskiego p. red. K. Kaszuby, T. Li Ku,  A. Goszczyński, Rzeszów 2012, s. 16-41.
 • Cierpiał-Wolan M., Ferenc T., Posłuszny J., Rzeszów w liczbach, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl-Rzeszów,  Rzeszów 2012 r., 97 stron.
 • Adam Czudec, Grzegorz Ślusarz, Ewa Baran, Bogumiła Grzebyk, Andrzej Mantaj, Teresa Miś, Artur Ostromęcki, Alina Walenia, Dariusz Zając, Strukturalne i Przestrzenne Uwarunkowania Rozwoju Podkarpackiego Rolnictwa, p. red A. Czudca, M. Cierpiał-Wolana, Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii, Rzeszów 2013 r., 147 stron.
 • Cierpiał-Wolan M., Oleński J., Wierzbieniec W., Trans-border economies- new challenges of regional development in democratic world, Jarosław 2013, 195 stron.
 • Cierpiał-Wolan M. Wojnar E., Statistical surveying of border traffic and movement of goods and services, [w:] Trans-border economies – new challenges of regional development in democratic world, Jarosław 2013, s. 99-108.
 • Marek Cierpiał-Wolan, Bogdan Wierzbiński: 2013. Importance and directions of regional development in the context of competitiveness within Carpathian euro-region, Institutional Vector of Economic Development, Melitopol Institute of Public and Municipal Administration of the “Classical Private University” Melitopol, s. 141-155. 
 • Cierpiał-Wolan M., Processes in transborder areas and economic growth,  Statistics in Transition new series, Warsaw 2013 , Vol. 14, No. 3, pp. 420-430.
 • Cierpiał-Wolan M., Jeznach M., Szybkie szacunki kwartalnego PKB a jakość i wiarygodność danych, Wiadomości Statystyczne  nr 2, s. 1-16, Warszawa 2014, s. 1-16.
 • Cierpiał-Wolan M., Kaszuba K., Madzinová R., Sedlákowá R., Analiza porównawcza potencjału eksportowego średnich przedsiębiorstw w Kraju Preszowskim we Wschodniej Słowacji i podregionie krośnieńsko-przemyskim na Podkarpaciu, Rzeszów-Presov 2014, 301 stron.
 • Cierpiał-Wolan M., Wyniki finansowe oraz sprzedaż eksportowa podmiotów gospodarczych na Pokarpaciu w latach 2008-2012 [w:] Analiza porównawcza potencjału eksportowego średnich przedsiębiorstw w Kraju Preszowskim we Wschodniej Słowacji i podregionie krośnieńsko-przemyskim na Podkarpaciu, p. red. Cierpiał-Wolan M., Kaszuba K., Madzinová R., Sedlákowá R., Rzeszów-Presov 2014, s. 25-50.
 • Cierpiał-Wolan M., Marciniak G., Okrasa W., Witkowski J., Współczesne problemy statystyki – teoria i praktyka w perspektywie globalnej. 59 Światowy Kongres Statystyki, Hong-Kong 2013, Wiadomości Statystyczne  nr 4, Warszawa 2014, s. 42-55.
 • Cierpiał-Wolan M., Lasek D, Oleński J., Foundations of transborder economics and statistics, Rzeszów 2014, 271 stron.
 • Cierpiał-Wolan M., Contemporary challenges to official statistics at international, national and regional levels, [w:] Foundations of transborder economics and statistics, Rzeszów 2014, s. 15-20.
 • Cierpiał-Wolan M., Development of transborder areas in globalized economy – state and prospects, [w:] Foundations of transborder economics and statistics, Rzeszów 2014, s. 21-30.
 • Cierpiał-Wolan M., Economic processes in transborder areas – significant impact on the economic growth, [w:] Foundations of transborder economics and statistics, Rzeszów 2014, s. 31-39.
 • Cierpiał-Wolan M., Towards coherent research system for transborder areas, [w:] Foundations of transborder economics and statistics, Rzeszów 2014, s. 195-217.
 • Cierpiał-Wolan M., Border traffic and movement of goods and services-methodology and results [w:] Foundations of transborder economics and statistics, Rzeszów 2014, s. 173-194.
 • Cierpiał-Wolan M., Okrasa W., Nierówności przestrzenne rozwoju lokalnego: wzory zróżnicowań dobrostanu na przykładzie województwa podkarpackiego i mazowieckiego,  Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3, Białystok 2014, s. 118-139.
 • Cierpiał-Wolan M., Ślusarz G., Przeobrażenia strukturalne w rolnictwie Podkarpacia w dekadzie pełnego członkostwa Polski w UE, [w:] Agrobiznes 2014 Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej, nr 361, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 226-237.
 • Cierpiał-Wolan M., Kaszuba K., Potencjał współpracy transgranicznej podregionu krośnieńsko-przemyskiego p. red. K. Kaszuby, Białystok 2015, 78 stron.
 • Błachut B., Cierpiał-Wolan M., Koprowicz D., Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2014, 158 stron.
 • Cierpiał-Wolan M., Toward coherence statistical systems of transboarder areas – Case study on internal and external borders of European Union [w:] Miscellanea Oeconomicae, Studia i Materiały, Rok 19 Nr 4/2015, tom I, Wydział Zarządzania 
 • i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2015, s. 25-36.
 • Cierpiał-Wolan M., Stefanowicz B., Błędy przetwarzania danych, Wiadomości Statystyczne  nr 9, Warszawa 2015, s. 23-29.
 • Proceedings of the 60th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, ISI2015.Opublikowany przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny, Haga, Holandia, grudzień 2015 r. ISBN – 978-90-73592-35-3 © 2015, www.isi-web.org ISI.
 • Cierpiał-Wolan M., Challenges of the transborder statistics within the information system of the official statistics.
 • Proceedings of the 60th World Statistics Congress of the International Statistical Institute, ISI2015.Opublikowany przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny, Haga, Holandia, grudzień 2015 r.ISBN – 978-90-73592-35-3 © 2015, www.isi-web.org ISI.
 • Cierpiał-Wolan M., Okrasa W., Wójcik S., Individual and community well-being in transborder areas: spatial patterns and regional accounts – an exercise from Poland    and Ukraine.
 • Błachut B., Cierpiał-Wolan M., Czudec M., Ślusarz G.,  Obszary transgraniczne Polski, Słowacji i Ukrainy –czynniki progresji i peryferyzacji, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2015, 136 stron.
 • Bielak R., Cierpiał-Wolan M., Okrasa W., Witkowski J., Statystyka dla lepszego świata – oczekiwania i trendy. 60, Światowy Kongres Statystyki, Rio de Janeiro 2015, Wiadomości Statystyczne  nr 3, Warszawa 2016, s. 1-24.
 • Cierpiał-Wolan M., Innovation as a Factor of Economic Development of Border Areas [w:] Transborder Economics , International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics, Volume 1, Number 1 2016, Uniwersytet Rzeszowski, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Euroregion Karpacki, s. 97-108.
 • Bwanakare S., Cierpiał-Wolan M., Mantaj A., Predicting Gross Domestic Product Components through Tsallis Entropy Econometrics  [w:] Acta Physica Polonica A, Vol. 129, Number 5, Warsaw, May 2016, pp. 993

Grants and research projects

 • ESSnet on automated data collection and reporting in accommodation statistics (2010-2012),  coordinator.
 • Improvement of consistency between Balance of Payments travel item and tourism statistics - project on improvement of cooperation and coordination of surveys in this scope (2010-2011), manager.
 • Development of detailed statistics on Energy Consumption in Households (2010-2012), manager.
 • Comparative analysis of foreign direct investment in Prešov Region and in Podkarpacie (project under the Cross-Border Cooperation POLISH-SLOVAK REPUBLIC PL-SK/KAR/IPP/II/52), expert.
 • Knowledge and experience for business (project under the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013 IPBU.01.01.00-18-151/10-00), expert.
 • PI LAUR – History of Graduates of the University of the Republic of Poland, UDA-POKL.04.01.01-00-256/11-00, 04.03.2013 - 30.11.2015, member of the steering group.
 • Comparative analysis of export potential of medium-sized companies in Prešov Region in Eastern Slovakia and Krośnieńsko-Przemyski Subregion in Podkarpacie (project under Cross-border Cooperation Programme POLISH-SLOVAK REPUBLIC, 01.04.2013 – 30.09.2013. PL-SK/KAR/IPP/III/94), expert.
 • Improved availability, timeliness and quality of annual and quarterly national accounts tables of supply and use and regional accounts (03.09.2013 – 31.12.2016, 04121.2013.001-2013.278, European Commission), expert.
 • Good practices of the tourism industry in Switzerland as a tool for the development of tourism in Podkarpackie (project under the Swiss-Polish Cooperation Programme ALPINE-CARPATHIAN COPERATION BRIDGE, KCWGiPR/2013/II/FST/25 of 30.10.2013), expert
 • Actions related to support specific improvements in the national accounts  (03.09.2013 – 31.12.2016, Eurostat Grants Programme), expert.
 • “Survey on energy efficiency of public administration buildings (central and local government) for the years 2007-2013”, within the framework of the project “Support of monitoring of cohesion policy system from the financial perspective in 2007-2013 and programming and monitoring of cohesion policy from the financial perspective in 2014-2020”, co-financed by the European Union the Operational Programme ‘Technical Assistance 2007-2013’ (18.09.2014 – 18.10.2015), expert.
 • Measures aimed at full implementation of the European System of National Accounts (ESA2010) and transmission program for the quarterly and annual national accounts and lifting of granted exemption, the full implementation of SDMX in national accounts, development and implementation of quality management system of national accounts („action 3”), (28.07.2015 – 31.07.2017, 04121.2015.002-2015.176, Eurostat Grants Programme), expert.
 • Big Data Pilots – I (SGA-I) Grant Agreement Number 11104.2015.007-2016.085 (01.02.2016 – 31.07.2017, European Commission), expert.

Foreign scholarships, internships and R&D visits

 • Lectures under LLP/Erasmus – Staff Training Exchange Program, Staffordshire University, UK, 05-09.05.2014
 • Research internship, Department of Statistics, University of California, Berkeley, USA, 2-10.11.2015

Performed functions, membership in associations and scientific organizations, editorial committees

 • Editor-in-Chief of the Editorial Board of Statistical news /since 2016/ - 12 points
 • Statistics in Transition, Scientific Secretary - 15 points.
 • Chairman of Rzeszów branch of the Polish Statistical Association.
 • Member of the Polish Economic Society.
 • Statistical news, Warsaw, Member of the Editorial Board /until 2015/.
 • Regional Barometer, University of Management and Administration in Zamość, Statistics Editor – 14 points.
 • Member of the Expert Team for social problems, directions of development of entrepreneurship and education system, the situation of graduates in the regional labour market and networking between institutions of education and employers - University of Rzeszow, the Voivodship Labour Office in Rzeszów.
 • Member of the task forces for updating Renovation Development Strategy for Podkarpackie Voivodship for the years 2007-2020:
  • Task force for competitive and innovative economy,
  • Task force for human and social capital.
 • Member of the team:
 • Task Force for Sustainable Tourism operating under the Working Group for Sustainable Tourism of Carpathian Convention (Ministry of Sport and Tourism),
  • Territorial Forum of Podkarpackie (PFT), operating at the Board of Podkarpackie Voivodship,
  • Science and Information and Statistics Cross-border Cluster "INFOSTAT UKRAINE-POLAND"
  • Innovation Council of Podkarpacie.

Cooperation with the environment 

 • Statistical Office in Rzeszow
 • The Marshal's Office of Podkarpackie Voivodship
 • The Chamber of Industry and Commerce in Rzeszów
 • Ministry of Sport and Tourism of the Republic of Poland
 • NBP