Dr Małgorzata Stec

Contact details

 • phone: +48 17 872 1684
 • e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com
 • address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-218

JEL Classification Codes

 • C10 Econometric and Statistical Methods and Methodology
 • O12 Microeconomic Analyses of Economic Development
 • Q01 Sustainable Development
 • H83 Public Administration;

Publication

 • M. Stec, M. Grzebyk, The implementation of the Strategy Europe 2020 objectives in European Union countries: the concept analysis and statistical evaluation, “Quality & Quantity”, November 2016, DOI: 10.1007/s11135-016-0454-7 
 • M. Stec, Statystyczna ocena realizacji Strategii Europa 2020 w krajach Unii Europejskiej, „Przegląd Statystyczny”, T.62, z. 2/2015, s. 233-252.
 • M. Stec, Statystyczna ocena zmian w szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 1999-2013, [w:] Kultura-Przemiany-Edukacja, Tom III, Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne, Wyd. UR w Rzeszowie, Rzeszów 2015, s. 278-291.
 • M. Grzebyk, M. Stec, Sustainable Development in EU Countries: Concept and Rating of Levels of Development, “Sustainable Development”, March 2015, Vol.23, Issue 2, p.110-123.
 • M. Stec, P. Filip, M. Grzebyk, A. Pierścieniak, Socio-economic Development in the EU Member States – Concept and Classification, “Engineering Economics”-Inzinerine Ekonomika, vol 25, No.5/2014, p. 504-512. 
 • M. Grzebyk, M. Stec, Social and economic development of Ukraine in comparison to European Union member states: statistical evaluation, “The Economic Annals XXI”. No. 05-06/ 2014, p.17-21.
 • M. Stec, Determinants of Socio-economic Development of Counties in the Podkarpackie Voivodship, [in:] Models and Methods for Analysing and Forecasting Economic Processes. Theory and Practice, ed. J. Pociecha, Cracow University of Economics Press, Cracow 2014, p. 111-126.
 • M. Stec, Wielowymiarowa analiza porównawcza zrównoważonego rozwoju krajów Unii Europejskiej, „Wiadomości Statystyczne” nr 3/2013, s. 64-81.
 • M. Stec, Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego w latach 2002-2010, [w:] Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Red. B. Pawełek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 254-274.
 • M. Stec, Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Kryzys finansów publicznych-przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Red. M.G. Woźniak, R. Fedan, z. 34, Wyd. UR w Rzeszowie, Rzeszów 2013, s. 95-106.
 • M. Stec, Determinants of socio-economic development of Podkarpackie voivodships, [w:] Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, pp.173-180.
 • M. Stec, Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Red. M.G. Woźniak, z. 25 Wyd. UR w Rzeszowie, Rzeszów 2012, s. 180-190.
 • M. Stec, Ocena pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie podkarpackim, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą, Red. M.G. Woźniak, R. Fedan, z. 27, Wyd. UR w Rzeszowie, Rzeszów 2012, s. 112-122.
 • M. Stec, Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego w latach 1999-2009, [w:] Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Red. B. Pawełek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 107-118.
 • M. Stec, Uwarunkowania rozwojowe województw w Polsce-analiza statystyczno-ekonometryczna, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Zeszyt nr 20, Wyd. UR w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 232-251.
 • M. Stec, Znaczenie funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla spójności społeczno-gospodarczej polskich regionów, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Zeszyt nr 18, Wyd. UR w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 174-183.
 • M. Stec, Statystyczna ocena przemian społeczno-gospodarczych w województwie podkarpackim w latach 1999-2008, [w:] Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Red. B. Pawełek, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 92-100.
 • M. Stec, Funkcjonowanie e-administracji publicznej, „Wiadomości Statystyczne” nr 6/2011, s. 67-80.
 • M. Stec, Ocena wybranych aspektów funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej w województwie podkarpackim, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne-regionalne aspekty rozwoju, Red. M.G. Woźniak, C.F. Hales, Zeszyt nr 23, Wyd. UR w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 286-298.