Dr Dorota Jankowska

Contact details

 • phone: +48 17 872 1650
 • e-mail: dorjan@ur.edu.pl
 • address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-307

JEL classification codes

 • C10 Econometric and Statistical Methods and Methodology: General
 • J10 Demographic Economics: General
 • O10 Ekonomic Development: General
 • Q10 Agriculture: General
 • R10 Regional Economics: General

Publication

 • Jankowska D., Majka A. 2016. Zmiany w zatrudnieniu w sektorze usług a rozwój gospodarczy regionu. Metody Ilościowe w Ekonomii, Studia i Prace WNEiZ US nr 45/2 2016 (dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), s. 253-264.
 • Majka A., Jankowska D. 2016. Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców w ujęciu regionalnym. Metody Ilościowe w Ekonomii, Studia i Prace WNEiZ US nr 45/2 2016 (dawne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), s. 317-328.
 • Jankowska D., Majka A. 2015. Zmiany na rynku pracy w Polsce na tle przemian zachodzących w krajach UE [w:] Domiter M., Drelich-Skulska B., Michalczyk W. (red. nauk.) Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (406). Globalizacja- gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 268-278.
 • Jankowska D., Lechwar M. 2014. Modelowe i praktyczne aspekty przygotowania I aktualizacji strategii rozwoju podstawowej jednostki szkoły wyższej. Wydawnictwo UR w Rzeszowie.
 • Jankowska D., Majka A. 2013. Zmiany na lokalnych rynkach pracy województwa podkarpackiego w aspekcie przeobrażeń trójsektorowej struktury zatrudnienia [w:] Prace naukowe UE we Wrocławiu (315). Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie, t. 1; wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 327-337.
 • Jankowska D., Majka A. 2012. Transformation of three-sector structure of employment in Poland in 2004-2009, [w:] Statistical methods in region and social analyses under integration and globalization, editors Anna Jaeschke and Wacława Starzyńska, Statistical office in Lodz s. 111-130.
 • Majka A., Jankowska D. 2012. An absorption analysis of EU funds using the linear discriminatory function(LDA), [w:] Statistical methods in region and social analyses under integration and globalization, editors Anna Jaeschke and Wacława Starzyńska, Statistical office in Lodz s. 19-36.
 • Tobiasz R., Jankowska D., Bobrecka-Jamro D., Buczek J. 2012. Plonowanie i skład chemiczny ziarna nowych nieoplewionych rodów jęczmienia uprawianych w warunkach Podkarpacia. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura (Agronomia) 11 (1), s. 99-111.