Dr Artur Kraus

Contact details

 • e-mail: akraus@ur.edu.pl 
 • address: M. Ćwiklińskiej St. 2, 35-601 Rzeszów, Poland, room D1-402

JEL Classification Codes

 • I00 Health, Education, and Welfare: General
 • I12 Health Behavior
 • I15 Health and Economic Development
 • D11  Consumer Economics: Theory
 • D12  Consumer Economics: Empirical Analysis
 • Q18  Agricultural Policy; Food Policy

Publication

Publications in leading worldwide magazines from the list of Journal Citation Reports 
 • Annunziata, A., Vecchio, R., Kraus, A. (2016), Factors affecting parents’ choices of functional foods targeted for children. International Journal of Consumer Studies, 39: pp. 527–535.  DOI: 10.1111/ijcs.12297 (Publisher: WILEY-BLACKWELL, 5-year Impact Factor: 1.430). 
 • Kraus, A. (2015) Factors influencing the decisions to buy and consume functional food, British Food Journal, Vol. 117 Iss: 6, pp. 1622 – 1636.  (Emerald Group Publishing Ltd., 5-year Impact Factor: 1.208). 
 • Kraus, A. (2015) Development of functional food with the participation of the consumer. Motivators for consumption of functional products. International Journal of Consumer Studies, 39: pp. 2–11. doi: 10.1111/ijcs.12144 (Publisher: WILEY-BLACKWELL, 5-year Impact Factor: 1.430). 
 • Annunziata, A., Vecchio, R., Kraus, A. (2015), Awareness and preference for functional foods: the perspective of older Italian consumers. International Journal of Consumer Studies, 39: pp. 352–361.  doi: 10.1111/ijcs.12202 (Publisher: WILEY-BLACKWELL, 5-year Impact Factor: 1.430). 
 • Kraus A., Popek S., (2013) Structural model of fruit juice quality determining factors in product design and development, British Food Journal, Vol. 115 Iss: 6, pp. 865 – 875. (Emerald Group Publishing Ltd., 5-year Impact Factor: 1.208). 
 • Monographs in English
 • Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R., Innovative forms of the use of new information technologies in the labour market. Forecasts and prospects. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, ss. 136. ISBN: 978-83-7338-591-7
 • Monographs in Polish
 • Kraus A., Projektowanie i rozwój nowych produktów w oparciu o innowacyjne metody i techniki badania konsumentów. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ss. 106. ISBN: 978-83-7338-804-8
 • Kraus A., Kasprzyk B., Chorób R., Innowacyjne formy wykorzystania nowych technologii informacyjnych na rynku pracy. Prognozy i perspektywy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, ss. 138. ISBN: 978-83-7338-614-3
 • Kraus A., Motywy i preferencje zakupu żywności funkcjonalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (forthcoming)
 • Articles in Polish
 • Kasprzyk B., Kraus A., Chorób R., Technologie informacyjne czynnikiem determinującym zmiany na rynku pracy Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 703, Seria: Ekonomiczne problemy usług nr 88, 2012, s. 288-296. 
 • Kraus A., Wykorzystanie globalnej infrastruktury informacyjnej na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 672, Seria: Ekonomiczne problemy łączności nr 12, 2011, s. 239-247. 
 • Chorób R., Kasprzyk B., Kraus A., Aspekty ekonomiczno-społeczne i technologiczne nowoczesnych form pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Seria: Ekonomiczne problemy usług nr 58, 2010, s. 493-503. 
 • Kasprzyk B., Kraus A., Chorób R., Szanse i możliwości poszukiwania pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 598, Seria: Ekonomiczne problemy usług nr 58, 2010, s. 505-514. 
 • Kraus A., Chorób R., Alternatywne formy promocji i dystrybucji regionalnych produktów żywnościowych z wykorzystaniem globalnej infrastruktury informacyjnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 544, Ekonomiczne problemy usług nr 35, 2009, s. 383-392.
 • Kraus A.; System gromadzenia i analizy danych czynnikiem rozwoju kapitału intelektualnego w zarządzaniu jakością. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 31, Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, 2009, s. 215-224. 
 • Chorób R., Kraus A., Poziom wiedzy i wykształcenia wśród determinant działań innowacyjnych producentów branży rolno-spożywczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 544, Ekonomiczne problemy usług nr 35, 2009, s. 223-236. 
 • Kraus A. Popek S.; Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 678, Kraków 2005, s. 34-40. 
 • Chapters in the monograph 
 • Kraus A.; Informacyjne usługi cyfrowe we współczesnym społeczeństwie i gospodarce [w:] Społeczeństwo informacyjne –Wybrane aspekty gospodarki elektronicznej. red. C. Hales, M. Sarama, Wydawnictwo MAX-DRUK Drukarnia Medyczna, Rzeszów 2009, s. 329-340.
 • Kraus A.; IT tools in quality management system [w:] The Information Society: Development Perspectives, red. C. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 131-142.
 • Kraus A.; Podpis elektroniczny w zarządzaniu procesami gospodarczymi [w:] Społeczeństwo informacyjne – stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 325-337.
 • Kraus A.; Przykłady użycia funkcji warunkowych [w:] Wykorzystanie narzędzi informatycznych w naukach ekonomicznych, red. C. Hales, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 87-97.