Jakub Bartak

Contact details

 • phone: 17 872 17 17
 • e-mail: jbartak@ur.edu.pl
 • correspondence address: Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, room D1-111

Fields of scientific research

 • Human capital
 • Socio-economic inequality
 • Behavioral Economics
 • JEL: D3,D03, E24, O15

Grants and research projects

 • Znaczenie nierówności społecznych dla integracji procesów rozwojowych w Polsce, Faculty of Economics UR, ,  2014-2015  (internal UR grants for scientific research supporting development of young researchers)

International scholarships, placements and research visits

 • Barcelona Summer School in Survey Methodology 2015,  Introduction to Latent Class Cluster Analysis and Advanced Linear Regression, Uniwersity Pomepu Fabra, Barcelona, June 2015
 • EAEPE Summer School „Inequalities” , Uniwersity Roma Tre, Rome, June 2014.

Memberships in institutions and other professional activities

 • Editorial cooperation in scientific Journal “Social Inequalities and Economic Growth”
 • Organization of annual international scientific conferences within the cycle “Social Inequalities and Economic Growth” 
 • Organization of annual scientific conferences within the cycle „Economy of Poland”
 • Tutor of Behavioral Economics section of Student Scientific Circle  “Liderzy Biznesu”

Selected publications

 • Bartak J., Jabłoński Ł., 2016, Human capital versus income variations. Are they linked in OECD countries?, „Journal of Management and Business Administration. Central Europe”,  t 24,No.2, p. 56-73 
 • Bartak J., 2015, Rozwój w warunkach integracji gospodarczej w perspektywie ekonomii innego kanonu, [in:] Turystyka i Rozwój Regionalny, I. Kowalska (ed.),No.3 (2015), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015, p. 7 – 18. ISSN 2353-9178
 • Bartak J., 2015, Wpływ nierówności dochodowych na akumulację kapitału ludzkiego – ujęcie teoretyczne, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, No. 41, Wyd. UR, Rzeszów 2015, 329-338. ISSN 1898-5084 
 • Bartak J., 2014, Uwarunkowania redukcji nierówności dochodowych w Polsce, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”,No.37 (1/2014), ISSN 1898-5084, p. 220-238 
 • Bartak J., 2014, Motywacyjne aspekty nierówności ekonomicznych, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”,No.39 (3/2014), ISSN 1898-5084, p. 96-109 
 • Bartak J., 2013, Ograniczenie budżetowych transferów socjalnych a niwelowanie nierówności ekonomicznych, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, z. 31, ss. 146-155, Rzeszów 2013
 • Bartak J., 2015, Neokolonializm czy konwergencja?, „Nowy Obywatel”,No.17(68), ISSN 2082-7644, p.72-78
 • Bartak J., 2013, The Role Of Transnational Capital In The Globalized World, „Ewrointegpracyjny wibir Ukraini ta problemi makroekonomiki, 2013”, Wyd. Uniwersytetu im. A. Nobla w Dniepropietrowsku, 2013, ISBN 978-966-434-244-2
 • Bartak J., 2014, The frustrating and activating role of income inequalities – premises of behavioral economics,  Zbirka Naukowich Prac “Filosofsko-gumanitarni czitannja”, 1/2014, Dniepropietrowska Akademia Medyczna, p.84-86