Dr Władysława Jastrzębska

Contact details

 • Office phone: +48 17 872 17 18
 • Address: room D1-216, Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
 • e-mail: jastrzeb@ur.edu.pl

Areas of research

 • microeconomics
 • economics of the public sector
 • international economics
 • socio-economic inequalities

International scholarships, placements and research visits

 • University of Montenegro - study visit - 02.06.2013-06.06.2013, Podgorica, Montenegro.
 • University of Huddersfield, The Business School - study visit - 31.01.2011 – 04.02. 2011, Huddersfield, UK.
 • Institute of Public and Municipal Administration of Classic Private University in Melitopol – research and didactic placement – 05.09.2011 – 10.09.2011, Ukraine.

Memberships in institutions and other professional activities

 • Expert for the Radio Rzeszów in the areas of economics, local and global economy – recurring radio broadcasts in the „Gość dnia” program.
 • Associate Editor in the “Social Inequalities and Economic Growth” journal.
 • Organization of yearly international scientific conferences within the cycle „Social Inequalities and Economic Growth”
 • Organization of yearly international scientific conferences within the cycle “Economy of Poland”.
 • Member of the expert board for the development of “The Strategy for the Podkarpackie Voivodeship in the Area of International Trade” – in 2014. 
 • Programme Board Member for the University of the Third Age at the University of Rzeszów 
 • Active promotion of research results and goals of the Department of Microeconomics (previously: the Department of the Theory of Economics and International Relationships) of the Faculty of Economics, University of Rzeszów, through conducted courses and prepared syllabi for undergraduate, graduate and doctoral studies conducted at the following faculties: Faculty of Medicine, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Faculty of Sociology and History of the University of Rzeszów.
 • Author of publications aimed at promoting research programme and associated conference organized by the Department of Microeconomics at the University of Rzeszów, published in the “University Bulletin” of the University of Rzeszów.

Publications

Books (author or coauthor):
 • Jastrzębska W., Cyrek M., Kata R., Wosiek M., Strefa euro w świetle teorii optymalnego obszaru walutowego -  między wizją a realiami, CeDeWu.Pl, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7556-881-3.
 • Kata R., Cyrek M., Wosiek M., Potocki T., Jastrzębska W., Strefa euro - między sceptycyzmem a realizmem, CeDeWu.Pl, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7556-744-1.
 • Bobrecka- Jamro D., Jastrzębska W., Szpunar-Krok E., Tuziak B., Klastry w agrobiznesie Uwarunkowania funkcjonowania i wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Difin 2008, ISBN 978-83-7251-904-7.
 • Tuziak A., Tuziak B., Bobrecka-Jamro D., Jastrzębska W., Innowacyjność i rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006, ISBN 978-83-7338-229-9.

Articles and book chapters:

 • Lechwar M., Jastrzębska W., Uwarunkowania zintegrowanego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych objętych europejską siecią Natura 2000, Research Bulletin of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2013, Warsaw.
 • Jastrzębska W., Czy Polska jest gotowa na wejście do strefy euro”, „EUROEXpress”, 2015, No. 6/2015, ISSN 2082- 3940.
 • Jastrzębska W., Integracja walutowa w Europie a przystąpienie Polski do strefy euro w kontekście teorii optymalnych obszarów walutowych, EUROEXpress No4/2013, pp. 8-10.
 • Jastrzębska W., Globalne aspekty finansów publicznych krajów „Grupy PIIGS” a funkcjonowanie strefy euro”,  EUROEXpress-  No5/2013,  pp. 5-6.
 • Jastrzębska W., Lechwar M., Nierówności ekonomiczne i kapitał ludzki z perspektywy obszarów przyrodniczo cennych, in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Modernizacja dla spójności społeczno- ekonomicznej w czasach kryzysu, M.G. Woźniak (Ed.), University of Rzeszow, No. 24, 2012 pp. 422- 432.
 • Jastrzębska A., Jastrzębska W., Wykluczenie cyfrowe- przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku, in: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy Modernizacja dla spójności społeczno- ekonomicznej w czasach kryzysu, M.G. Woźniak (Ed.), University of Rzeszow, No. 25, 2012 pp. 91-104.
 • Jastrzębska A., Jastrzębska W., Consumers needs and choice under the conditions of main flow of economy and balenced development economy, in: Збірник наукових праць No. 4(2), Мeлітопольський інститут державного та муніципального управління, „Класичнoгo приватного університету”, Melitopol, 2011, Ukraine, pp.59- 65.
 • Jastrzębska W., Zrównoważony rozwój obszarów objętych europejską siecią ekologiczną Natura 2000- Studium przypadku, in: Збірник наукових праць No. 4(2), Мeлітопольський інститут державного та муніципального управління, „Класичнoгo приватного університету”, Melitopol, 2011, Ukraine, pp .55- 60.
 • Jastrzębska W., Lechwar M., Projektowanie i wdrażanie zajęć dydaktycznych z zakresu nauk ekonomicznych opartych na efektach kształcenia, in: Współczesne wyzwania rynkowe dla kształcenia na kierunkach ekonomicznych, G. Ślusarz (Ed.), University of Rzeszow 2011, pp. 85- 99.