Dr Wiesław Szopiński

Contact details

 • telephone: (17) 872 1618
 • e-mail: wszopin@ur.edu.pl
 • address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Office: D1-110

Scientific interests

 • Impact of territorial marketing on development of local government 
 • Influence of institutional environment on agri-business development 
 • Marketing aspects of NGOs influencing on functioning of agricultural production
 • Relations between households and market and non-market environment 

JEL codes:

 • L31, M39, R58, Q13

Completed grants

 • Co-worker in a research grant Z/2.18/II/2.1/106/06: „Rola władz samorządowych w rozwoju turystyki w kontekście wykorzystania zasobów ludzkich na przykładzie województwa podkarpackiego” (The role of government local government in the development of tourism in the context of the use of human resources on the example of Podkarpackie province), 2006-2007

International activity

 • Study visit in frames of the programme „Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim” UNIVERSITY OF DERBY Business, Computing and Law Faculty The Derbyshire Business School, 24.09.2010-01.10.2010.
 • Didactic workshops, The Vienna University Economics and Business, Institute for International Economics and Development Department of Economics, Austria, 19-23.10.2015.

Membership in societies and scientific organizations

 • member of Polish Economic Society (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne),
 • member of Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists (Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu) - from 1996

List of publications