Professor Bogusław Ślusarczyk

Contact details

 • address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, room D1-217
 • e-mail: boguslaw.slusarczyk@gmail.com
 • phone: : 17/872-17-10

Position

 • Head of the Department of Macroeconomics and International Relations

Teaching

 • Introduction to Macroeconomics
 • Economics and organization of foreign trade
 • Seminar

Research interests

 • Determining the competitive position of the Polish market in selected countries - trading partners in the years 1992-2009 and its determinants and outlook till 2020.
 • Development of competitiveness in the micro- and macroeconomic scale, after Polish accession to the EU and in the light of the ongoing changes in the global economy.
 • Conditions for the development of international business in selected European countries and in post-Soviet countries;
 • Trends of global economy changes. The processes of globalization and economic crises;
 • Polish accession to the European Union and its effects;
 • Blocks of problems:
 • Quality - Mismanagement – Competitiveness

JEL classification:

 • A1 General Economics
 • F2 International Factor Movements and International Business 
 • F23 Multinational Firms • International Business
 • L1 Market Structure, Firm Strategy, and Market Performance 
 • M21 Business Economics 
 • O1 Economic Development 

Grants and research projects

 • Co-author - Prognozy handlu zagranicznego w województwie podkarpackim scientific advice and expert opinion „RAPORT KOŃCOWY. Handel zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim w latach 2010-2013” for the West Pomeranian Research Laboratory in Szczecin and the Office of the Marshal of Podkarpackie (2014).
 • Member of the team - co-coordinator  of „Niegospodarność w produkcji i handlu na tle ich powiązań rynkowych” – which is part of the problem node on Kierowanie jednostkami gospodarczymi – uczestnikami rynku (symbol 13.2)) - Institute of National Economy in Warsaw Warsaw School of Economics (in the period 1977- 1980).
 • Member of the team that carry out research in Dnipropetrovsk University of Economics and Law in Dnepropetrovsk in 2003-2004:
 • Organizacyjno-ekonomiczne czynniki rozwoju technologicznego i metodologicznego zabezpieczenia systemu zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi w warunkach gospodarki rynkowej (registration number - 0100U000948), Dnipropetrovsk University of Economics and Law (co-author) Dnepropetrovsk 2003;
 • Właściwości (cechy) funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji różnych form własności w warunkach rynkowej transformacji gospodarki (registration number - 0104U008831) Dnipropetrovsk University of Economics and Law (co-author), Dnepropetrovsk, 2004.
 • Member of the team that carry out research, under the direction of Prof. J. Misal in 2004. Technical University of Radom -„Współpraca gospodarcza Polski z krajami sąsiedzkimi w okresie transformacji.”
 • Member of the team executing EU research project KBN ID 92640 N N115 408840 in the 2010-2012 period - Kapitał Intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego and co-executor of the grant VEGA Project 1/0350/10 Faktory useosnosti zavadzania a vyuzivania Business Intelligence v riadeni podnikov conducted jointly with the University of Economics in Bratislava.
 • Team member - Międzynarodowa konkurencyjność a poziom wiedzy kadr kierowniczych i pracowników, Student Skills Academy, a project co-funded by the European Union under the European Social Fund - Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy, Ed. UR, Rzeszow, 2010. 
 • Team member - Strategia konkurencji w przedsiębiorstwie i w regionie, which is financed from the Operational Programme Human Capital Priority IV - Higher Education and Science, ed. Mitel, Rzeszow, 2011 ISBN 98-83-7667-032-4

International scholarships, internships and research visits

 • Freie Universitat, Berlin, Germany; 
 • Institute for World Economy in Kiel, Germany; 
 • Department of Theory of Economics, International Relations in Dnipropetrovsk University of Economics and Law in Dnipropetrovsk, Ukraine.

Memberships in institutions and other professional activities

 • Member of the Editorial Board of the  journal Formation of market relations in Ukraine;
 • Chairman of the Program Council the First International Scientific Conference Niedoskonałości współczesnego rynku pracy, 13.05.2016 year, Rzeszow
 • The Chairman of the session Kapitał ludzki-wybrane obszary during the conference Kapitał Ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce- perspektywa zarzadzania i ekonomii, Międzyzdroje, 21-22 April 2016r. 
 • Member of the Editorial Board of the Ukrainian State University of Finance and International Relations in Kiev, under the auspices of the Ministry of Finance of Ukraine;
 • ZNP – board member;
 • Rzeszowskie Towarzystwo Naukowe – board member
 • Towarzystwo Kulturalno-Naukowe im. E. Kwiatkowskiego w Nisku – vice-chairman;
 • Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją Oddział Rzeszów- vice-chairman;
 • 1.10.2005 to 30.06.2009  - guardian of the European Students' Forum (AEDEE) - University of Rzeszow;
 • Member of the Scientific Council of the National Union of Farmers Circles and Agricultural Organizations in Warsaw;
 • Member of the Organizing Committee of scientific conferences organized by the Department of International Economic Relations and Regional Integration, Department of Economic Policy and Banking Department of Business and Finance Faculty of Economics at the Technical University of Radom in the years 2002-2011; Conferences took place every two years;
 • Member of the Editorial Board of the international conference organized by the Dnipropetrovsk University of Economics and Law in Dnipropetrovsk, Social Foundation Planet of Alfred Nobel, chaired by the President of the National Academy of Sciences of Ukraine, prof. dr. B. E. Paton, conferences held every two years (since 2008) in Dnipropetrovsk;
 • Member of Scientific Board of Central European Review of economics and finance run by Faculty of Economics at the Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom. 
 • Member of International Scientific Board of the scientific journal Acta Scientifica Academiae Ostroviensis (ASO), College of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski;
 • Member of the Organizing Committee and the Editorial Board of the International Scientific Conference Economy in the conditions of globalisation, problems, tendencies, prospects,  organized by the National Mining University in Dnipropetrovsk and the University of Rzeszow, Dnepropetrovsk 2013;
 • PTE – member of the Program Council;
 • The Chairman of the Organizing Committee of the International Scientific Conference dedicated to the work of prof. dr. Honoris Causa of the Medical Academy in Krakow and the University of Rzeszow Franciszka Chrapkiewicza entitled Jakość życia w Bio – Tech-, i Ekosystemach, 25-26.09.2014. in Rzeszow, Rzeszow 2014;
 • Member of the Editorial Board of the Bulletin of Science „Handel zagraniczny, prawo i gospodarka”  the Ministry of Finance of Ukraine, State University of Finance and International Trade in Kiev

Selected publications

Books (author or co-author):

 • Ślusarczyk B., Barwińska-Małajowicz A., Czop T., Rynek pracy młodzieży w regionie podkarpackim. Możliwości i bariery, Wyd. AMELIA, Rzeszów 2016.  (p.125). 
 • Bromber P., Hady I., Lachowska H., Leśniowska-Gontarz M., Szaban D., Ślusarczyk B., Zdanowska J., System ochrony zdrowia w Polsce, wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2015, pp. 130, ISBN 978-83-7556-780-9. 
 • Szabo S., Olak A., Ślusarczyk B, Niemiec V, Aeronautica XV Proceedings of the International Conference, Lublin University of Technology, Czech Technical University in Praque, Lublin 2015, pp. 233, ISBN 978-83-7947-149-2. 
 • Ślusarczyk B. (ed.), Grzebyk M., Trzyna A., Procesy zmian globalizacyjnych w regionach, PU COMPUS, Rzeszów 2014, s. 1-281, ISBN 978-83-64038-21-1
 • Dziekański P., Ślusarczyk B. (ed.), Marketing terytorialny wyzwaniem współczesnego samorządu – wybrane zagadnienia, Publisher Svynarchuk R.V., Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostróg-Ostrowiec Świętokrzyski 2014, p. 1-197, ISBN 978-83-64557-02-6
 • Kelemen M., Olak A., Blažek V., Bojar E. a kolektiv, ASPECT OF SECURITZ for the protection of the interests, tom I, Politechnika Lubelska Polska, Košice-Rzeszów-Lublin 2014, ISBN 978-83-7947-064-8 (pp. 360),
 • Kelemen M., Olak A., Blažek V., Bojar E. a kolektiv, ASPECT OF SECURITZ for the protection of the interests, tom II, Politechnika Lubelska Polska, Košice-Rzeszów-Lublin 2014, ISBN 978-83-7947-040-2 (pp. 390).
 •  Ślusarczyk B., Strategia konkurencji w przedsiębiorstwie i w regionie, która jest finansowana z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV – Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Wyd. Mitel, Rzeszów 2011, p. 57.
 • Ślusarczyk B. , Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski, Teoria i praktyka. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011, p. 1-332.
 • Ślusarczyk B. , Ślusarczyk S. , Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011, p. 1-406.

articles:

 • Ślusarczyk B., Sowa B., Budget revenues from income taxes in Poland for the years 2009-2015. Their tendencies and effects, Transylvanian review, journal is Abstracted/Indexed in Thomson Reuters, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, SCOPUS, EBSCO, 2016 Vol 24, No 8.  
 • Ślusarczyk B., Szara K., Kapitał kreatywny jako determinanta konkurencji na przykładzie przedsiębiorców i klasy kreatywnej, Marketing i Rynek 3/2016, p. 926-936.  
 • Rzepka A., Ślusarczyk B., Correlation and dependence between: Business-Globalisation-Information Society and Global Society, International Journal of Management Invention, Volume 5 Issue 1, January 2016, ISSN 2319-8028, p. 39-45. 
 • Ślusarczyk B., Sowa B., The impact of foreign direct investment on the trends and dynamics of the development of the polish economy – an outline of the problem [in:] ЕКОНОМІЧНИЙ НОБЕЛІВСЬКИЙ ВІСНИК, № 1 (9) 2016, (Index Copernicus),  Дніпро2016, p. 238-251. 
 • Ślusarczyk B., Szara K., Creative capital as a determinant of competitiveness, Journal on Law, Economy & Management, EEDA, Vol 5/2015, No 2, p. 20 -26, ISSN 2048-4186. 
 • Ślusarczyk B., Sołek K., Liszka M., Economic development and globalization [in:] European Vector of Economic Development, No 2(19)2015, (Index Copernicus) Dniepropietrowsk 2015, p. 198-216 
 • Szara K., Ślusarczyk B., Barwińska Małajowicz A., Creativity as a determinant of enterprises innovativeness, The second and third Scientific Interdisciplinary Electronic International Conference (SIEIC No. 2-3/2015) hold at www.webscieconf.com, from 15th- 16th October, 2015, Wyd. Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015,  p. 9 – 22. 
 • Ślusarczyk B., Lachowska H., Kierunki doskonalenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, Kosicka Bezpecnostna Revue Polrocnik VSBM V Kosiciach 1/2015, ISSN 1338-4880, p.76-81. 
 • Barwińska-Małajowicz A., Ślusarczyk B., Aktywność  ekonomiczna ludności regionu podkarpackiego w świetle badań empirycznych, Economic activity of population in Subcarpathian region under empirical research, Economic Annals-XXI, nr 9-10(1), grudzień 2015, p. 91 – 94, ISSN  1728-6220
 • Ślusarczyk B., Growth Factors of Competitiveness of Small and Medium –Sized Enterprises in Poland, [in:] Zagraniczna polityka Ukrainy w warunkach procesów integracyjnych, Ukraiński Państwowy Uniwersytet Finansów i Stosunków Międzynarodowych w Kijowie, Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Kijów 2014.
 • Ślusarczyk B., Wolak-Tuzimek A., Corporate Social Responsibility as a New Trend in Enterprise Management, “Journal on Law, Economy and Management”, Londyn, 1/2014.
 • Ślusarczyk B. , Słowik J. , Stan rozwoju turystyki w świetle wyników badań dotyczących konkurencyjności turystycznej powiatów województwa podkarpackiego, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, Przeworsk 2014.
 • Halicki M., Ślusarczyk B., Analyzysis of the impact of ekonomies internationalization in the portfolio maganement proces, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia nr 347, (red.) J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, p.155-165, ISSN 1899-3192
 • Ślusarczyk B., Wolak-Tuzimek A., Sustainable Vdewelopment Policies of the European Union as Expressions of Socio-Economic Seciurity, Bezpecnostne Forum 2014 Security Forum, Zbornik Vedeckych Prac, Wydawnictwo Belianum, Banska Bystrica 2014, ISBN 978-80-557-0678-8, p. 344-350.
 • Jarecka, A.  Ślusarczyk B.,  Absorpcja środków z UE I jej wpływ na rozwój w wybranych gminach region podkarpackiego, [in:] Ekonomia, Gospodarka, Region, Wyższa Szkoła społeczno-Gospodarcza w Przeworsku, Przeworsk 2014, p. 168-189, ISBN 978-83-937354-0-2
 • Ślusarczyk B. , Słowik J., Status and trends of tourism development in the light of the results of studies on the competitiveness of the counties of Podkarpacie Province, Central European Review of Economics & Finance, Kazimierz Pułaski, University of Technology and Humanities in Radom, Faculty of Economics, Articles Miscellanea Book Reviews, Vol.3, No.1, Instytut Naukowo-Wydawniczy “SPATIUM,” Radom 2013, p. 39-58, ISSN 2082-8500.
 • Ślusarczyk B. , Kyc A., Jakość życia jako kryterium zrównoważonego, trwałego rozwoju, Quality of life as a criterion for sustainable and stable development, Ekonomiczne aspekty zarządzania jakością, Gospodarka i Finanse, z.3/2013 Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Kielce 2013.

books chapter:

 • Ślusarczyk B., Szara K., Zależność pomiędzy gospodarką opartą na wiedzy a gospodarką kreatywną [in:] Wiedza- Kapitał ludzki- Gospodarka, (ed.) S. Brzeziński, J. Gajda, A. Rzepka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, ISBN 978-83-65179-44-9,  p.86-102.
 • Ślusarczyk B., Sowa B., Determinanty zmian w biznesie w wybranych krajach Europy środkowo - wschodniej w dobie globalizacji [in:] Детермінанти  Сталого Розвитку Організацій в Умовах Глобалізацій Матеріали IІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25 – 27 листопада 2015,  p. 294-303, ss. 314. Wydawca: Міністерство Освіти і Науҝи Уҝраїни, Державний Вищий Навчаљний Заклад  ״Націонаљний Ґірнйчий Університет״  Дніпропетровськ НГУ 2015. 
 • Ślusarczyk B., Sowa B., Wybrane czynniki wpływające na wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw [in:] Детермінанти  Сталого Розвитку Організацій в Умовах Глобалізацій Матеріали IІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25 – 27 листопада 2015 р, p. 304-313, ss. 314. Wydawca: Міністерство Освіти і Науҝи Уҝраїни, Державний Вищий Навчаљний Заклад  ״Націонаљний Ґірнйчий Університет״  Дніпропетровськ НГУ 2015. 
 • Ślusarczyk B., Konkurencyjność polskich wyrobów rolno-spozywczych na rynkach wybranych krajów –zarys problemu [in:] Детермінанти  Сталого Розвитку Організацій в Умовах Глобалізацій Матеріали IІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25 – 27 листопада 2015 р, p. 287-293, ss. 314. Wydawca: Міністерство Освіти і Науҝи Уҝраїни, Державний Вищий Навчаљний Заклад  ״Націонаљний Ґірнйчий Університет״  Дніпропетровськ НГУ 2015. 
 • Ślusarczyk B., Wolak – Tuzimek A., Economic benefits of the globalisation process  [in:] Ekonomìka v umovah globalìzacìï : problemi, tendencìï, perspektivi : zbìrnik materìalìv III mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï, red. V. M. Šapoval, Dnìpropetrovos'k : NGU, 2015, p. 335-339, ISBN: 978-966-350-544-2 
 • Ślusarczyk B., Konkurencyjność polskich wyrobów rolno-spożywczych na rynkach wybranych krajów – Zarys problemu,   [in:] Ekonomìka v umovah globalìzacìï : problemi, tendencìï, perspektivi: zbìrnik materìalìv III mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï, red. V. M. Šapoval, Dnìpropetrovos'k : NGU, 2015, p. 297-302, ISBN: 978-966-350-544-2 
 • Ślusarczyk B., Słowik J., Atrakcyjność inwestycyjna jako determinanta konkurencyjności turystycznej rozwoju podkarpackiego, [in:] B.Petrecka, S.Dyrda-Maciołek, K.Rejman (red.) Europa w ujęciu interdyscyplinarnym – społeczeństwo, polityka, gospodarka, turystyka. Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław 2015, ISBN 978-83-63909-71-0, p. 275-287. 
 • Jasiński G., Dykiel M., Ślusarczyk B., Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia inwestycyjnego [in:] red. Leniak P., Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno 2015, p.57-86. ISBN 978-83-64457-17-3 
 • Ślusarczyk B., Bariery i szanse wykorzystania źródeł energii odnawialnej w Polsce [in:] Usiak J., Kollar D., Bezpečnostné fórum 2015. Zborník vedeckých prác, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum 2015, Banská Bystrica 2015, p. 572-580. ISBN 978-80-557-0850-8 
 • Ślusarczyk B., Sołek K., Analiza zmian poziomu rozwoju gospodarczego regionu Podkarpacia, [in:] Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów transgranicznych, red. K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra, Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2015, p. 403-416,  ISBN 978-83-63503-73-4. 
 • Ślusarczyk B., Dziekański P., Marketing terytorialny wyzwaniem współczesnego samorządu – wybrane zagadnienia, OSTRÓG, Ostrowiec  Świętokrzyski, 2014, (B. Ślusarczyk – autorstwo  I, II, III i IV rozdziału, p. 1-56).
 • Ślusarczyk B., Dziekański P., Unemployment as a regional problem, [in:] M. Kelemen, A. Olak, V. Blažek, E. Bojar a kolektiv, ASPECT OF SECURITZ for the protection of the interests, tom I, Politechnika Lubelska Polska, Košice-Rzeszów-Lublin 2014, p. 296-322.
 • Ślusarczyk B., Wielkość i struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową w Polsce i krajach unii Europejskiej, [in:] B. Ślusarczyk (red.), M. Grzebyk, A. Trzyna, Procesy zmian globalizacyjnych w regionach, PU COMPUS, Rzeszów 2014, p.181-213.
 • Ślusarczyk B., Halicki M., Procesy globalizacji i internacjonalizacji a zarządzanie portfelem, [in:] J. Stachowicz, M. Nowicka-Skowron, L. A. Voronina (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo „Dom Organizatora,” Lublin-Toruń 2014, p. 429-441. 
 • Ślusarczyk B., Podstawowe systemy prawno-instytucjonalne zabezpieczenia jakości produktów spożywczych [in:] Z. Grzywny (ed.), Bezpieczeństwo w procesach globalizacji – Dziś i jutro, t.1, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Katowice 2013, p.679-695.
 • Ślusarczyk B., Pisarek M., Rybak Ł., Turystyka kulinarna w obiektach rezydencjonalnych na terenie województwa podkarpackiego, [in:] H. Makała (red.), Kulturowe uwarunkowania w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, 2013, 
 • p. 101-127.
 • Ślusarczyk B., Halicki M., Presentation of business conditions of Ukraine form the perspektive of the trade with Poland [in:] Ekonomiczne bezpieczeństwo państwa i naukowo-technologiczne aspekty jego realizacji, Ministerstwo Oświaty i Nauki, Młodzieży i Sportu Ukrainy, Państwowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy w Kijowie, Kijów 2012, p.178-183, ISBN 978-966-350-373-8.
 • Ślusarczyk B., Nowakowska-Hapel A., Uwarunkowania rozwoju biznesu w krajach tworzących partnerstwo wschodnie (zarys problemu) [in:] Messenger of the International Nobel Economic No 1(5)2012 To 1, Dniepropietrowsk 2012, s. 472-490, ISSN 2074-5370.
 • Ślusarczyk B., Dębska J., Determinants of the competitiveness of enterprises as the result of European integration, Zeszyty Naukowe 2/2012, Wyd. Państwowego Uniwersytetu Górniczego, Dniepropietrowsk 2012, p.54-65.
 • Ślusarczyk B., Wolak-Tuzimek A., Financing Development of Small and Medium – Sized Enterprises In the European Union Countries [in:] The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe, Vol 1, p.41-49, University of Banking of the National Bank of Ukraine, Lvov Institute of Banking, Cracow University of Economies, Lwów 2012.
 • Ślusarczyk B., Pyrek-Bajcar E., Strategiesaims of chosen Municipalities of Eastern Part of Subcarpathian Voivodeship, Cele strategiczne wybranych gmin wschodniej ściany województwa podkarpackiego [in:] Practical Applications of Environmental Research, Praktyczne wykorzystanie badań środowiskowych, J. Kostecka, J. Kaniuczak (red.) Nauka dla gospodarki 3/2012, Rzeszów 2012, p.155-167, ISBN 978-83-931292-1-8.
 • Ślusarczyk B., Zubel M., The implementation of agri-environment programs in the Bieszczady Region [in:] Społeczno-ekonomiczne problemy współczesnego etapu rozwoju Ukrainy, Aktualne problemy regionalnego rozwoju 6 (98), Lwów 2012, p.214-225; ISSN 2071-4653.
 • Ślusarczyk B., Nowakowska-Hapel A., Efekty generowane przez fundusze strukturalne w procesie rozwoju kraju i regionu (zarys problemu), [in:] Uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych w regionie, Przedsiębiorstwo i region, 3/2011, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, p.24-38.
 • Ślusarczyk B., Direction of changes in chosen central and eastern Europe countries and the orientation of changes, [in:] S. Carnicky, K. W. Krupa, P. Skotny, Business Intelligence. Theory and practice., Rzeszów-Koszyce 2011, p.91 133.

papers published in major conference materials:

 • Ślusarczyk B., Dziura B., Thetoolssupporting innovativeness and barriers to innovativeness in enterprises, [in:] Economy in the conditions of globalization: problems, tendencies, prospects. Materials Digest of the 1st International Scientific and practical Internet- Conference, 25th of February – 1st of March, Dnipropetrovsk – Rzeszow, Dniepropietrowsk 2013, p. 280-285.
 • Ślusarczyk B., Halicki M., Konkurencyjność i innowacyjność a realizacja w tym zakresie projektów w regionie Podkarpackim w latach 2007-2012,[in:] Economy in the conditions of globalization: problems, tendencies, prospects. Materials Digest of the 1st International Scientific and practical Internet- Conference, 25th of February – 1st of March, Dnipropetrovsk – Rzeszow, Dniepropietrowsk 2013, p. 285-293.
 • Ślusarczyk B., Kyc A., Koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwoju w ujęciu globalnym,[in:] Economy in the conditions of globalization: problems, tendencies, prospects. Materials Digest of the 1st International Scientific and practical Internet- Conference, 25th of February – 1st of March, Dnipropetrovsk – Rzeszow, Dniepropietrowsk 2013, s. 293-301.
 • Ślusarczyk B., Adamczuk W., The insurancemarket In the era of globalization, the polishexample, Konferencja Międzynarodowa w Dniepropietrowsku w dniach 23-24 kwietnia 2012 pt. „Ekonomiczne bezpieczeństwo państwa i naukowo-technologiczne aspekty jego realizacji,” Dniepropietrowsk 2012, p.175-178; ISBN 978-966-350-373-8.
 • Ślusarczyk B., Nowakowska-Hapel A., Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i regionu, V Międzynarodowa Konferencja z cyklu przedsiębiorstwo i region. Uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych w regionie i przedsiębiorstwie, 18-19.11.2011 r. Rzeszów-Przemyśl 2011.