Professor Antoni Magdoń

Contact details:

 • e-mail: amagdon@ur.edu.pl
 • address: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Room 210
 • phone: +48 17 872 16 85
 • Position:

 • Associate Professor

Courses taught:

 • Fundamentals of Service Enterprise
 • MSc Seminar – field of Finance and accounting
 • MSc Seminar – field of Economics  

Scope of scientific research

 • Issues in the fields of finance and banking, management, cooperative sector, social and economic perspective

Completed courses and trainings

 • Certificate of Accomplishment - Achieve Global 2001-2005

Cooperation with Business and Institutions

 • Bank Pekao SA (former BDK SA) – executive positions since 1997 
 • Ministry of Finance Counsellor (1994-1997) 
 • Member of Supervisory Boards in:
 • JSCB HVB Bank Ukraine
 • BDK Ukraina Ltd. / Bank Pekao Ukraina Ltd. / UniCredit Bank Ltd. Ukraina
 • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • Bank Depozytowo-Kredytowy S.A.
 • Międzynarodowa Szkoła Bankowa Rzeszów-Stalowa Wola Sp. z o.o.

Membership

 • European Business Club in Germany
 • Podkarpacki Klub Biznesu
 • Lubelski Klub Biznesu
 • Polish Economic Society (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
 • Council Member, KUL  (Członek Konwentu przy Rektorze KUL)
 • Council Member, Politechnika Lubelska (Członek Konwentu Politechniki Lubelskiej)
 • Social Advisor of Undersecretary of State in the Ministry of Finance (Społeczny Doradca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów)

Participation in national  and international scientific conferences:

 • In charge of conference organisation: “Micro and Small Enterprise Current Affairs in Lubelskie Province in 2017 and prospects for 2018”(„Sytuacja mikro i małych firm w województwie lubelskim w roku 2017 oraz perspektywy na rok 2018”), Lublin 2018 (and other annual editions of the conference that are held since 2012)
 • In charge of conference organisation: “Micro and Small Enterprise Current Affairs in Podkarpackie Province in 2017 and prospects for 2018”(„Sytuacja mikro i małych firm w województwie podkarpackim w roku 2017 oraz perspektywy na rok 2018”), Rzeszów 2018 (and other annual editions of the conference that are held since 2012)
 • Scientific Committee of scientific entitled:  “Financial Standing of Local Government Units and opportunities resulting from Financial Perspective for the period 2014-2020”, (“Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020”), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2016.
 • Moderator during the Second Eastern Forum of Self-government and Economy (II Wschodnie Forum Samorządowo – Gospodarcze): „Legal Aspects of cooperation between economy and local governments in the light of current EU legal transformation” („Prawne aspekty współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie Unii Europejskiej”), Centrum Edukacyjno-Kongresowe KUL, Tomaszów Lubelski, 2016.
 • National conference co-organiser; „Złoty bezgotówkowy jest lepszy – nowe perspektywy”, KUL, 2015.
 • Scientific Conference; 16th International Scientific Conference (XVI międzynarodowa konferencja naukowa): „Strategie budowanie e-gospodarki i e-społeczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju”,  2015.
 • International conference co-organiser; International Scientific Conference (Międzynarodowa Konferencja Naukowa KUL): „Negocjacje, mediacja i arbitraż – skuteczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Analiza prawno-porównawcza i kierunki zmian”, Lublin 2013.
 • Scientific Committee member;  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo – Gospodarka – Rozwój”, KUL, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Stalowa Wola 2013.

Publications (selected)

 • Magdoń A., Problems of selected types of mortgage loan risks in Poland, Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR), Vol. 12 Issue 3, April 2018, London, ISSN 17518202, p. 254-260.
 • Magdoń A., Problem ryzyka stopy procentowej na rynku kredytów hipotecznych w Polsce, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” no 41 (4/2017), Wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, 2017. 
 • Magdoń A., Rynek kapitałowy narzędziem finansowania rozwoju obszarów transgranicznych Polski i Ukrainy,[in:] Wpływ prawa Unii Europejskiej na gospodarkę i samorząd terytorialny państw członkowskich, M. Ganczar (ed.), J. Król, M. Szewczak, Wydawnictwo Afinance, Łódź 2016, ISBN 978-83-946137-1-6