Dr Bogusława Sebastianka

Contact details

 • e-mail: bsebastianka@prac.ur.edu.pl
 • address: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Room 314
 • phone: +48 17 872 16 20

Position

 • Assistant Professor

Courses taught

 • Public Finance and Financial Markets 
 • Public Finance
 • Financing Social Health Insurance 
 • Tax System and Insurance 
 • Social and Business Insurance 
 • Financial Services
 • Bank Accounting and Finance

Scope of scientific research

 • Financial consequences of economic crimes (JEL H26)
 • Public finance (JEL H21)

Completed courses and trainings

 • 2015 – Course in Methodology of teaching  
 • 2011 – Expert training in Money forgery and economic crime prevention 
 • 2010 – Expert training in the field of economic crime

Languages

 • Russian – intermediate
 • English -  communicative

Selected publications

 • Sebastianka B., Karuzela podatkowa - mechanizm i uczestnicy przestępstwa wyłudzenia podatku VAT, Płock 2017, ISSN 1644-888X, e-ISSN 2449-7975, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku - nauki ekonomiczne, Vol. XXVI, Płock 2017, p. 285-297.
 • Sebastianka B., Siewert A., Przestępczość skierowana przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej, ISSN1644-888X [in:] J. Grzywacz (ed.), S. Kowalski, Przedsiębiorstwa, banki i polityka regionalna w nowej perspektywie finansowej UE, joint publication, Płock 2015, p. 421-428.
 • Sebastianka B., Przemyt papierosów jako forma zarobkowania mieszkańców przygranicza, [in:] Aktualne społeczno-polityczne problemy prawa i ekonomiki, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Międzynarodowa Akademia Zarządzania Personelem, Ukraina, Kirowograd 2014, p. 53-55.
 • Sebastianka B., Nielegalny handel wyrobami akcyzowymi i jego wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, ISBN978-83-61601-85-2, [in:] Grzywacz J. (ed.), Kowalski  S., Banki, przedsiębiorstwa i społeczeństwo w warunkach niepewności, Praca zbiorowa, Płock 2013, p. 367-375.