Dr Wojciech Lichota

Contact details

 • telefon: 17 872 1612
 • e-mail: wlichota@tlen.pl
 • address: University of Rzeszow, Faculty of Economics, Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Scientific research

 • G01 Financial Crises
 • G17 Financial Forecasting and Simulation
 • G31 Capital Budgeting • Fixed Investment and Inventory Studies • Capacity
 • G32 Financing Policy; Financial Risk and Risk Management; Capital and Ownership Structure; Value of Firms; Goodwill
 • G33 Bankruptcy; Liquidation
 • H68 Forecasts of Budgets, Deficits, and Debt
 • H72 State and Local Budget and Expenditures

Publications

 • Lichota W., Wykorzystanie modeli logitowych do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, w: Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 440, Wrocław 2016
 • Lichota W., Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce, w: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw  krajów Wschodniej Europy. Wybrane problemy. Prawno-ekonomiczne aspekty innowacyjności oraz możliwości jej poprawy (pod red. A. Maksimczuka i A. Świerczewskiej-Gąsiorowskiej), tom 1, wyd. PWSZ w Suwałkach, Suwałki 2016
 • Lichota W., Efektywność finansowa specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, „Gospodarka Narodowa” nr 1, Warszawa 2016
 • Lichota W., Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, „Wiadomości Statystyczne” nr 7, Warszawa 2013

Cooperation with economic practice and institutions, membership in associations and scientific organizations: 

 • Member of the Faculty Commission for the Promotion and Cooperation Surrounding
 • Patron the Section of Financial Analysis operating in the framework of the Scientific Society of Business Leaders
 • Cooperation with enterprises / companies in the field of economic and financial analysis
 • Cooperation with local government units in the implementation, realization and reporting of EU funds