Dr Renata Nesterowicz

Contact details

 • telefon: 17 872 1688
 • e-mail: [email protected]
 • address: University of Rzeszow, Faculty of Economics, Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Scientific research

 • B26 Financial Economics
 • G17 Financial Forecasting and Simulation

Publications

 • Foreign experience:
 • Foreign internship in Berlin as part of the "Sniffer dog - animator innovation" carried out by RARR S.A Rzeszow (May 2014).

Functions performed 

 • member of the Teaching and Education - (second term)

Publications

 • Nesterowicz R., Analiza jako narzędzie oceny wyników ekonomiczno - finansowych niezbędnych  w ocenie i zarządzaniu przedsiębiorstwem/w/Zarządzanie , teoria i praktykam, ISSN2081- 1586 Wydawnictwo :Publisher: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2015,s.9-15
 • Nesterowicz R, Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników i dokonań przedsiębiorstwa/w Zarządzanie marketingowe, biznes, finanse, rachunkowość,       bezpieczeństwo oraz społeczne aspekty działalności państw członkowskich Unii Europejskiej,   ISBN 978-83-89639-29-5,Wydawnictwo PWSZ Tarnobrzeg 2015 ,s.51-70.
 • Nesterowicz R, Ocena wyników finansowych i ich rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem /w/ 20 lat Ustawy o rachunkowości –  Stan i kierunki ewolucji rachunkowości i finansów ,Wydawnictwo Miscellanea 2015,s.271-282.
 • Nesterowicz R-.współautor, Rachunkowość przedsiębiorstw- podejmowanie i finansowanie działalności gospodarczej. Ewidencja .Sprawozdawczość, ISBN 978-83-7996-049- 1,Wydawnictwo UR 2014.
 • Nesterowicz R., Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak,   nr 39(3/2014)ISSN 1898-5084  Wydawnictwo UR ,2014, s.320-329.
 • Nesterowicz R., Ocena sytuacji finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych w  Polsce, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak nr 40 (4/2014) ISSN 1898-5084,  Wydawnictwo UR ,2014, s.181-190.
 • Nesterowicz R, KaliszczakL, Uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce w dobie globalnego kryzysu /w/  Przedsiębiorstwo i region - Zagrożenia lokalne jako źródło barier rozwoju przedsiębiorstw w regionie 6/2014, ISSN 2080 – 458X, WydawnictwoUR,2014, s.71-87.
 • Nesterowicz R., Wykluczenie społeczne w dobie kryzysu /w/ Wykluczenie społeczne. Diagnoza, wymiary i kierunki działań, , ISBN 978- 83 -7667-128-4. Wyd. UR Rzeszów 2013,s. 23-43
 • Nesterowicz R., Ocena wyników działalności a możliwości wsparcia dla mikro i małych firm w Polsce ,Wydawnictwo Naukowe nr  cyklu publikacji „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” Red. M.G. Woźniak, ISSN1898-5084, Wydawnictwo UR 2013,s.372-381.
 • Nesterowicz R.,Micro and small companies in Poland and development         opportunities /w/ The International Conference Hradec Economic Days 2013.       Economic Development and Management of Regions Hradec Kralove`, February         19th and February 20th, 2013. Peer- Reviewed Conference Proceedings. Part III,           ISBN 978-80-7435-251-5, s.270-275.
 • Nesterowicz R., Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej w ocenie wyników   oraz finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, Zeszyty  Naukowe InProNa Seria: Nauka dla Gospodarki Nr 1/2012/w/ Nowoczesne   koncepcje finansowania działalności gospodarczej, ISBN 978-83-7667-123-  1,Wyd.  UR Rzeszów 2012,s.115-129.
 • Nesterowicz R., Globalizacja możliwości rozwoju regionu - Zeszyty Naukowe nr 28 cyklu publikacji „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” Red. M.G. Woźniak,  ISSN 1898-5084,Wyd.UR 2012, s182-189
 • Nesterowicz R., Financial  markets in times of socio-economic changes /w/ 20  yeares of socio-economic transformations in countries of central and eastern europe - an attempt of accounts Red.  J. Kitowski ,Wyd. PAN IGIPZ Warszawa 2011 s. 234-254.
 • Nesterowicz R., Wybrane metody oceny efektywności ekonomicznej MŚP w  sektorze turystycznym /w/ Turystyka  i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości   – aspekty lokalne i regionalne, (red.) L. Kaliszczak,  ISBN 978-83-89639-37-  0,Wyd.PWSZ 2011, T.I.s.215-234.