Dr Lesław Niemczyk

Contact details

 • telefon: 17 872 1703
 • e-mail: leslaw.niemczyk@gmail.com
 • address: University of Rzeszow, Faculty of Economics, Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów

Scientific research

 • M41 Accounting
 • G2 Financial Institutions and Services
 • G3 Corporate Finance and Governance 
 • M1 Business Administration 
 • 034/J24 Intellectual Capital
 • B4 Economic Methodology

Foreign experience

 • placements within the framework of the LLP Erasmus - lectures in the field of financial accounting:
 • Slovakia – University of Presov, Faculty of Management (2015).
 • Slovakia – Technical University of Kosice, Faculty of Economics (2016).

Functions performed 

 • Member of the Commission on Promotion and External Cooperation, Faculty of Economics (2012-2016)
 • Member of the Commission on Ensuring Quality of Education, Faculty of Economics (2016-).

Cooperation with economic practice and institutions

 • “KPB” S.A. w Krośnie (Vice-Chairman of the Supervisory Board),
 • “Wojewódzki Szpital Podkarpcki im. Jana Pawła II” w Krośnie (Member of the Social Board),
 • “Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie (Member of the Supervisory Board), 
 • “PGNiG Technologie” S.A. w Krośnie (Vice-Chairman of the Supervisory Board)

Membership in associations and scientific organizations

 • Accountants Association in Poland 

Publications

 • Niemczyk L., Ekonomiczny program badawczy Józefa Bocheńskiego, analiza przygotowawcza, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 142.
 • Niemczyk L., Intellectual Capital as an Eement of Financial Statements – the Empirial Research Report, [in:] R. Štefko, M. Frankovský, R. Fedorko, Management 2016, International Business and Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the Light of Research, Univerity of Presov in Presov, Presov 2016, s. 284-290.
 • Niemczyk L., Kapitał intelektualny w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, ss. 356.  
 • Niemczyk L., Gospodarka oparta na wiedzy a kierunek dalszego rozwoju rachunkowości – przyczynek do badań interdyscyplinarnych, „E-mentor” 2(59)/2015, s. 65-68.
 • Niemczyk L., Nowoczesna uczelnia jako emitent not edukacyjnych oraz bilansu wytworzonego kapitału intelektualnego w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy (red. Jan Fazlagić), Wyd. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, Warszawa 2015, s. 25-40.
 • Niemczyk L., Analiza finansowa przedsiębiorstwa bazującego na wiedzy, „Gospodarka Narodowa” 2014, nr 4, s. 143-164
 • Niemczyk  L., Intellectual Capital Accounting – How It Works, [in:] R. Štefko, M. Frankovský, J. Vravec, Management 2014, Business, Management and Social Sciences Research, Univerity of Presov in Presov, Presov 2014, s. 78-83.
 • Niemczyk L., Zarządzanie wiedzą 2.0 – rachunkowość finansowa kapitału intelektualnego jako baza informacyjna zarządzania kapitałem intelektualnym, „E-mentor” 1(53)/2014, s. 50-53. 
 • Niemczyk L., Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów 2013, ss. 260.  
 • Niemczyk L., Rachunkowość wiedzy, suplement do podręczników pt. Rachunkowość finansowa, Wyd. L. Niemczyk, Rzeszów 2011, ss. 100.
 • Niemczyk L., Rachunkowość zasobów wiedzy przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa” 5-6/2011,Warszawa 2011, s. 105-122.