Dr Lidia Kaliszczak

Contact details

 • Phone: (17) 872-16-79
 • E-mail: lidia.kaliszczak@gmail.com
 • Address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów. room 102

Position

 • Senior Lecturer

Conducted Activities

 • Theory of company
 • Entrepreneurial behaviour
 • Economics of the Environment
 • Innovation management
 • Innovative techniques
 • Techniques of creative thinking
 • Creativity and innovation in business
 • MA seminar
 • Bachelor seminar

The scope of research

 • Entrepreneurship and its role in the process of balancing the socio-economic development
 • Shaping the business climate by local municipalities
 • Development of small and medium-sized enterprises in Poland in the European Union
 • Subjective and objective conditions of entrepreneurship in theory of business
 • Creating conditions conducive to creativity and innovation of employees

Grants and research projects

 • The identification process of promoting entrepreneurship by the local government in the municipalities of touristic interest (on the example of Podkarpacki Voyvodenship), 2010/2011 (individual grant)
 • Responsibilities and organizational work:
 • Vice Dean. for part-time and postgraduate studies since 2016
 • Member of the Faculty of Economics (2008-2016)
 • Faculty Committee for Didactics and Education - President during the years 2008-2016)
 • Faculty Committee for Didactics and Education  - Member (the term 2016-2020)
 • Member of the Faculty Committee for employees' assessment since 2014
 • Secretary of the scientific journal  ,, The company and the region "No. 1/2009
 • Divisional Coordinator for ECTS and the programme “ Bridge”.
 • Member of the Polish Economic Society / Branch in Rzeszów
 • Member of the the Association of Economists of Environment and Natural Resources
 • Member of the Competition Commission Podkarpackie Economic Competition "Young Economist" Leżajsk (2014-2015) - lectures for the participants in the field of small and medium-sized enterprises, the authorship of questions for the competition part.
 • Teaching within the MUR lecture "Who will I be? Entrepreneur and entrepreneurship as a career option "- October 2013
 • Promoting of entrepreneurship among students, through participation in the Festival of Entrepreneurship BOSS (Very Responsible Start of Independence) as part of a nationwide project to promote entrepreneurship among students (26-30 March 2012  .; 11-16 March 2013., University of Rzeszow) - conducting workshops "Am I suited for the entrepreneur?”
 • Development of the program and the launch of two editions of postgraduate studies: “ Entrepreneurship and economic education for teachers “ at the Faculty of Economics of the University of Rzeszow. (November 2014-February 2016; November 2015- January 2017)
 • Co-author and director of postgraduate studies "internal audit" in November 2016 - September 2017
 • Member of the organizing committee of the  5 conferences organized by the KEiZ on the topic: “The Company and the Region”; the member of 2 international conferences organized by the UR Faculty of Economics in cooperation with the Association of Agricultural and Agribusiness Economists, XX Anniversary Congress  "Agribusiness and rural areas in regional development" 4-6 September 2013, Rzeszow, UR and VIII International Conference ASECU “Determinants of Region Development in the Context of the Globalization Process”, 17-18 May 2012

Foreign scholarships, internships and research and teaching stays:

 • Institute for Regional Research NAS of Ukraine in Lviv - scientific internship in September 2009
 • Lviv Institute of Economy and Tourism - study visit, June 2011
 • Szent Istvan University, Godollo, Hungary - with Erasmus, 24-28 March 2014
 • Humboldt University, Germany-study visit, 26-28 May 2014
 • University of Economics in Vienna - an internship teaching, 19-24 October 2015

Completed courses and trainings:

 • Postgraduate “Financial management of the university” "WSIiZ in Rzeszow, 2014
 • Training ,, Sniffer Dog- Animator innovation "RARR, 2014.
 • Training “Methodology of distance learning using e-learning platform Moodle" PWSZ in Tarnobrzeg, 2013.
 • Postgraduate “Manager of innovation and knowledge transfer” "WSEiI in Lublin in 2013.
 • Training “Active teaching methods work with a group" within the project “Development of the University of Rzeszow – the chance for the region", 2013.
 • Training “Application of statistical methods in the teaching process” within the project “Development of the University of Rzeszow - the chance for the region", 2013.
 • Training “National Qualifications Framework. Construction of curricula and programs of activities” within the Optima Centre for the Development and Personnel Training, 2012.
 • Postgraduate “Acquisition and management of funds for development of university”, WSIiZ, Rzeszow, 2011
 • Training in the range “ The Service of integrated devices and technical software” in the framework of the project “The construction of didactic potential of UR at the European level”, 2010.

Publications

 • Jaremczuk K., Kaliszczak L., 2016, Podmiotowość pracownika w procesie doskonalenia koncepcji zarządzania, [w:] Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, pod redakcją naukową M. Lisińskiego i B. Ziębickiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 109-116. ISBN 978-83-65173-45-4
 • Kaliszczak L., 2016, Przesłanki rozwoju i wspierania przedsiębiorczości w powiecie tarnobrzeskim wobec problemów rynku pracy w latach 2010-2015, [w:] Gospodarka i rynek pracy w Tarnobrzeskiem w latach 1867 – 2016, red. nauk. T. Huńka, S. Lis, P. Maciaszczyk, PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, s. 242-255; ISBN 978-83-89639-44-8
 • Maciaszczyk P., Kaliszczak L., Szulich P. (red. nauk.), 2015, (wydane w kwietniu 2016), Gospodarka i przedsiębiorstwo w warunkach współczesnych przeobrażeń, PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, ss. 182; ISBN 978-83-89639-24-0
 • Maciaszczyk P., Kaliszczak L., Szulich P. (red. nauk.), 2015, (wydane w kwietniu 2016), Biznes i społeczeństwo – finansowe i marketingowe warunki funkcjonowania organizacji, PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, ss. 150; ISBN 978-83-89639-29-5
 • Kaliszczak L., 2015, (wydane w kwietniu 2016), Kierunki proekologicznych przekształceń obszarów poprzemysłowych oraz ich społeczne uwarunkowania – studium subregionu tarnobrzeskiego, [w:] Gospodarka i przedsiębiorstwo w warunkach współczesnych przeobrażeń, P. Maciaszczyk, L. Kaliszczak, P. Szulich (red. nauk.), PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg, s. 155-174; ISBN 978-83-89639-24-0
 • Kaliszczak L., 2015, Kształtowanie klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości lokalnej – wybrane aspekty, [w:] Przedsiębiorczość – perspektywą zmian, K. Jaremczuk (red. nauk.), WSPiA w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów, s. 276-288; ISBN 978-83-63666-99-6
 • Ślusarz G., Kaliszczak L., 2015, Przedsiębiorczość lokalna i jej uwarunkowania, Mikro- i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 61, nr 4, red. nauk. S. Jankiewicz, Poznań, s. 57-72; ISSN 1426-9724
 • Kaliszczak L.i współ., 2015, Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw – monografia, CeDeWu.PL Warszawa, wyd. pierwsze, s. 165; ISBN 978-83-7556-774-8
 • Jaremczuk K., Kaliszczak L., 2015, Conditions for creativity in an organization, Journal of Positive Management, Vol. 6, Number 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 42-55; ISSN 2083-103X
 • Kaliszczak L., The Development of a Favorable Climate for Entrepreneurship at the Local Level, chapter 5, [in:] Shaping Local Business Communities; The International Conference “Entrepreneurial Cities” Proceedings, edited by I. Koładkiewicz, J. Cieślik, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014, pp. 83 – 96.
 • Kaliszczak L., Karbowiak K., Innovativeness as a foundation for competition among enterprises (on the basis of agritourism farms),  [in:] Determinants and sources of development of enterprises in the region, pod red. Fedan R., Szara K., Wyd. UR. Rzeszów 2013, ss.200 – 214
 • Kaliszczak L, Pawłowska – Mielech J., 2013, Wspieranie przedsiębiorczości  na poziomie lokalnym – wybrane aspekty, [w:] Roczniki Naukowe (red. Klepacki B), SERiA, Zeszyt 6, tom 15, s. 118-123.
 • Kaliszczak L., Kreatywność i innowacyjność w kształtowaniu wartości rynkowej oraz przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw [w:] Budowanie strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw i regionów,   Przedsiębiorstwo i Region 5/2013, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 77-87.
 • Kaliszczak L., 2012, Przywództwo w procesie kształtowania kreatywności i innowacyjności w organizacji wobec imperatywu przedsiębiorczości, [w:] Człowiek w organizacji. Teoria i praktyka, P. Wachowiak (red.), Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2012, s. 85-94.
 • Jaremczuk K., Kaliszczak L., 2012, The indications of subjectivity of an employee in the changing organisation, [w:] Human and work in a changing organisation. Managenent oriented on the employee interests, edited by M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 224, s. 65-71.
 • Kaliszczak L., 2012, Przesłanki i przejawy kształtowania klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, Prace Naukowe nr 246, pod red. J. Sokołowskiego, M. Sosnowskiego, A. Żabińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 150-159.
 • Kaliszczak L., 2012, Warunki stymulowania twórczości, innowacyjności i przedsiębiorczości – wyzwania wobec przywódców współczesnych przedsiębiorstw, "Management", red. J. Stankiewicz, CD-ROM, s. 367-378.
 • Kaliszczak L., 2012, Przesłanki przedsiębiorczości i ich implikacje dla funkcjonowania samorządu terytorialnego – rozdział IV, s. 70-102; Przedsiębiorczość a kompetencje pracowników administracji samorządowej – rozdział V, s. 103-121; Gmina w procesie wspierania przedsiębiorczości – rozdział VIII, s. 158-164, [w:] Przedsiębiorczość. Uwarunkowania i przejawy w procesie funkcjonowania samorządu terytorialnego, pod red. nauk. K. Jaremczuka, WSPiA Przemyśl-Rzeszów 2012, podręczniki uczelniane nr 113, s. 199.
 • Kaliszczak L., 2011, Schumpeterowska teoria przedsiębiorczości i jej współczesne implikacje, Nauki o zarządzaniu. Management Science, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 216, 8.2011,Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 345-355.
 •  Kaliszczak L., (red.), 2011, Wyzwania XXI wieku - Społeczeństwo, Edukacja, Środowisko, Prace Naukowe Studentów 1, Materiały z II Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych, PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, s. 720.  
 • Jaremczuk K., Kaliszczak L., 2011, Doskonalenie pracy współczesnego menedżera, [w:] Wybrane aspekty pracy kierowniczej, red. nauk. Sz. Cyfert, Zeszyty Naukowe 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 111-119.
 • Kaliszczak L., 2011, Kultura przedsiębiorczości jako warunek sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, [w] Źródła sukcesu organizacji, red. nauk. J. Rybicki, W. Machel, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 4/2 Sopot, s.181-188.
 • Kaliszczak L., Urban L. 2011, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego w Polsce, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania przedsiębiorstwie i regionie, red. nauk. M. G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski – Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Zeszyt Nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 187-201.
 • Kaliszczak L., 2011, Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości – uwarunkowania i przejawy (L. Kaliszczak red. naukowa), Wyd. PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, tom I s. 234 ISBN 978-83-89639-37-0 i tom II s. 216.
 • Kaliszczak L., 2011, Kreatywność, innowacje i przedsiębiorczość w organizacji, rozdział VIII, [w:] Zarządzanie w zarysie, pod red. nauk. K. Jaremczuka, WSPiA w Przemyślu, Podręczniki uczelniane nr 109, Przemyśl-Rzeszów 2011, s. 97-112.
 • Kaliszczak L., 2011, Przedsiębiorczość w kreowaniu funkcji turystycznej, [w:] Turystyka i rekreacja w kreowaniu przedsiębiorczości – uwarunkowania i przejawy, red. naukowa L. Kaliszczak, Wyd. PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu,  tom I, s. 81-99.
 • Kaliszczak L., 2011, Budowanie kultury przedsiębiorczości jako warunek sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. Red. nauk. E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe nr 170, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 64-73.
 • Kaliszczak L. 2011, Holistic concept of entrepreneurship as the basis for development, [in:] Hradec Economic Days 2011. Economic Development and Management of Regions, University of Hradec Králové, pp. 138-142.