dr Anna Mazurkiewicz

Contact details

 • tel. 17 872 17 71
 • e-mail annam@ur.edu.pl

JEL Classification Codes

 • M120 Personnel Management
 • M530 Personnel Economics: Training

Monographic publications: 

 • Krupa K.W., Mazurkiewicz A., Pudło P., Kapitał intelektualny jako akcelerator rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
 • Mazurkiewicz A., Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
 • Articles and chapters in monographies
 • Mazurkiewicz A., Talent jako konfiguracja wzajemnie oddziałujących atrybutów, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” 2016, Nr 2, Część 2, s. 219-228.
 • Mazurkiewicz A., Proactivity in Shaping Young People’s Career, “Social Sciences”, 2015/3/89, s. 51-63.
 • Mazurkiewicz A., Proaktywność w kształtowaniu współczesnej kariery zawodowej, [in:] K. Jaremczuk (ed.), Przedsiębiorczość – perspektywą zmian, WSPiA w Przemyślu, Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania, Rzeszów 2015, pp. 188-199.
 • Mazurkiewicz A., Selected aspects of measuring Intellectual Capital within an enterprise, [in:] Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov, Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Vydavateľstvo EKONÓM, Koszyce 2014, pp. 171-182.
 • Mazurkiewicz A., Moczulska M., Oczekiwania młodych osób wobec aktywności zawodowej (w świetle wyników badań empirycznych), [in:] „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2014, nr 5, pp. 57-68.
 • Mazurkiewicz A., Talent management as a new paradigm in management science, “Journal of Positive Management” 2014, Vol. 5, No. 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, pp. 15-27.
 • Jaremczuk K., Mazurkiewicz A., Molter A., Cultural determinants of attitudes toward career, “Management” 2014, Vol. 18, No. 1, Faculty of Economics and Management Press, Zielona Góra, pp. 301-313.
 • Mazurkiewicz A., Moczulska M., Motywacja w kształtowaniu zaangażowania pracowników, [in:] S. Flaszewska, S. Lachiewicz, M. Nowicki (ed.), Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 • Mazurkiewicz A., Makroekonomiczne uwarunkowania zarządzania talentami, [in:] M.G. Woźniak (ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 31: Kryzys finansów publicznych – przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki i Zarządzania,  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 2013, pp. 219-229.
 • Mazurkiewicz A., Zarządzanie talentami w uzyskaniu przewagi strategicznej, [in:] J. Skalik, J. Kacała, Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania
 • i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, pp. 285-294.
 • Mazurkiewicz A., Motywowanie pracowników utalentowanych jako czynnik sukcesu w okresie kryzysu gospodarczego, [w:]Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Rok 11,  nr 4, Część 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, pp. 235-249.
 • Mazurkiewicz A., Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,
 • [in:] K. Jaremczuk (ed.), Przedsiębiorczość – natura i atrybuty, Tom drugi, PWSZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2012, pp. 433-457.
 • Mazurkiewicz A., Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu zaufania, [w:] Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Rok 10,  nr 4, Część 2, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, pp. 35-48.
 • Mazurkiewicz A., Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie: wybrane aspekty, [in:] M.G. Woźniak (ed.),Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 19: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, pp. 408-418.
 • Mazurkiewicz A., Frączek P., Kluczowe kompetencje a konkurencyjność przedsiębiorstw, [in:] M.G. Woźniak (ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, pp. 89-106.
 • Mazurkiewicz A., Sprawność działania: interpretacja teoretyczna pojęcia, [in:] M.G. Woźniak (ed.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt 20: Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Ekonomiki i Zarządzania,  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, pp. 47-57.

Participation in the research grant

 • ”Intellectual Capital as the accelerator of the development of the information society”, Project no NN 115 40 8840. The role in the project of research team: executive.
 • Training project, Department of Economics, Vienna University, 7 May to 11 May 2012
  • Member of Didactics and Education Committee
  • Secretary of Podkarpacie Division of Polish Society of Production Management
 • Cooperation with  HPR Group (Ltd) and SelectOne (cc) – conducting postgraduate studies- Certified Coach in the Department of Economics at Rzeszow University.