Roman Kadyjewski

Contact details:

telephone: (+48) 17 872 16 91 e-mail:  [email protected] address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Room 306

Position:

Lecturer

Courses taught:

Social Policy Psychology Sociology  Revitalization of Local Communities

Scope of scientific research:

Social aspects of regional growth patterns Regional and local conditions of development Sociology of local communities Scope of scientific research according to the JEL classification: A14 Sociology of economics D71 Social choice J18  Public policy

Grants and research projects:

Participated in the UE funded research grant “Networking in the Area of Innovation Between Rural Entrepreneurs and R&D in the Rzeszowski, Ropczycko-Sędziszowski and Bieszczadzki Districts” (No. Z/2.18/II/2.6/65/06); duration 2006-2007.

International scholarships, internships and research visits:

Study visit to California State University, Fresno,  USA, 2015 The Danish Institute of Agricultural Information and Education

Past and present functions:

Manager of the Pedagogical College Member of the European Integration Club Member of the Polish Association of Educator Member of the Polish Association ”Province - Humanist - Teacher in Quest”

Publications (since 2011):

Ślusarz G., Kadyjewski R., 2010, Obszary górskie w warunkach konkurencyjnej gospodarki, [w:] Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat), A. Czudec (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów, s. 86-97 (rozdział w monografii). Kadyjewski R, 2007, Rola współpracy przedsiębiorców ze sferą nauki w pokonywaniu barier wdrażania innowacji, [w:] Innowacyjność jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, A. Czudec (red.), Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Rzeszów, s. 303-315 (rozdział w monografii).