Dr Artur Ostromęcki

Contact details:

 • telephone: (+48) 17 872 16 89
 • e-mail: arturo@ur.edu.pl
 • address: ul. M. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, Room 301

Position:

 • Senior Lecturer
 • Courses taught:
 • Economic Policy
 • Economics and Organization of Food Industry 
 • EU Real Estate Market
 • EU Regional Policy

Scope of scientific research:

 • Multifunctional development of agriculture and rural areas
 • Food and Agricultural Industry Economics

Scope of scientific research according to the JEL classification:

 • Q18 Agricultural Policy • Food Policy
 • O18 Urban, Rural, Regional, and Transportation Analysis • Housing • Infrastructure

Grants and research projects:

 • Participated in the EU research grant “Networking in the Area of Innovation Between Rural Entrepreneurs and R&D in the Rzeszowski, Ropczycko-Sędziszowski and Bieszczadzki Districts” (No. Z/2.18/II/2.6/65/06); duration 2006-2007

International scholarships, internships and research visits:

 • Danish Institute of Agricultural Information and Education
 • Study visit to University of Timişoara, Romania, 2010
 • Past and present functions:
 • Chair of the Faculty of Economics Admissions Committee
 • Member of the Faculty of Economics Committee for Teaching Quality 
 • Tutor in Charge of Student Internship 
 • Member of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists

Publications (since 2011):

 • Ostromęcki A Zając D. Mantaj A. Społeczno –ekonomiczne korzyści z prowadzonej przez rolników pozarolniczej działalności gospodarczej Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2 s 16- 59 W-wa  2015
 • Ostromęcki A., Zając D., Mantaj A., The importance of non-agricultural economic activity of farmers in the modernization process of farms, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 14 (4), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015, s. 83-92.
 • Ostromęcki A., Zając D., Wpływ zmian czynników wytwórczych w rolnictwie na środowisko przyrodnicze Podkarpacia, [w:] Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, red. B. Grzebyk, A. Walenia, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2014, s. 131-146 – w języku słowackim, s. 274-290.
 • Ostromęcki A., Zając D., Mantaj A., Znaczenie zasobów ziemi w działalności rolniczej rolników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 347, Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 373-381.
 • Ostromęcki A., Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa, red. A. Czudec, M. Cierpiał-Wolan, Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Ekonomii, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2013, s. 1-147.
 • Ostromęcki A. ,Zając D. Mantaj.A   Determinans of Change  in Produktion Factors as Indikators of Farm STrukture Transformations in Highly Fragmented Agriculture   Olsztyn Economik Journal  7/1  2012r. s.107-121
 • Ostromęcki A. Zając D Mantaj A Wpływ zmian wybranych czynników  produkcji na towarowość i strategię rozwoju gospodarstw rolnych [w:] Polityka ekonomiczna red. J Sokołowski i inni  wyd. UE we Wrocławiu  nr. 246 2012
 • Ostromęcki A. Pawłowska-Mielech J. Wybrane aspekty procesu dostosowania programów studiów do wymogów rynku pracy w świetle wprowadzenia KRK na Wydziale Ekonimii UR [w:] Doskonalenie procesu kształcenia na kierunkach ekonomicznych a wyzwania rynku pracy red. G. Ślusarz  UR  2012r
 • Ostromęcki A , Zając D. Mantaj A, Importance of farmer –institutions relationship intensity for farm development Acta Oeconomia 10(3) 2011 s. 109-122
 • Ostromęcki A. Zając D. Mantaj A, Wpływ zmian struktury agrarnej na realizację funkcji obszarów górskich Roczniki Naukowe SERiA  Tom XIII zeszyt 8  2011r  s.140- 149