Library of the Institute of Sociological Studies of the University of Rzeszow

Magazines subscribed by the Institute of Sociological Studies

  • Studia Socjologiczne - from No. 4/2007 to No. 4/2013
  • Przegląd Socjologiczny - from No. 1/2008 to No. 4/2013
  • Sprawy Narodowościowe -  from No. 32/2008 - 43/2013
  • Polish Sociological Review - from No. 1/2008 to 4/2013
  • SPOŁECZEŃSTWO i RODZINA - from No. 3/2009 -
  • Przestrzeń społeczna - from No. 1/2011 to 2013
  • Polityka społeczna till 2013.