Year 2023

XXIX Cracow Epiphany Conference on Physics at the Electron-Ion Collider and Future Facilities", Kraków, Poland, 16-19.01.2023

 • A. Cisek, Helicity flip transitions and the t-dependence of exclusive photoproduction of rho meson

 

International Symposium: Submicron Structures in Physics and Biology Zakopane School of Physics, Zakopane, Poland, 23-27.05.2023

 • M. Cholewa, Application of novel nanomaterials for development of radiation detectors

 

Eleventh International Conference on Radiation, Natural Sciences, Medicine, Engineering, Technology and Ecology (RAD 2023 Conference), Herzeh Novi, Czarnogora, 19-23.06.2023

 • Y. Bobytskyy, Titanium with a surface structured by ultrashort laser pulses - a new direction in the technology of dental implants”

 

20th International Conference on Hadron Spectroscopy and Structure (HADRON 2023), Genova, Italy, 5-9.06.2023

 • A. Szczurek, Mechanism of production of exotic X(3872) in proton-proto and e+e- collisions and its structure

 

MESON 2023, Kraków, Poland, 27-27.06.2023

 • A. Cisek, Helicity flip transitions and the t-dependence of exclusive photoproduction of rho meson

 

The 28th Colloquium on High-Resolution Molecular Spectroscopy, Dijon (Francja), 28.08-01.09.2023

 • I. MALICKA, A. N. HEAYS, N. DE OLIVEIRA, R. W. FIELD, W. UBACHS, S. RYZNER, A. STASIK, W. SZAJNA, R. HAKALLA, HIGH-RESOLUTION VUV AND VIS FT-SPECTROSCOPIES OF THE 12C18O ISOTOPOLOGUE: DEPERTURBATION ANALYSIS OF THE A1Π( v = 3) LEVEL
 • PIOTROWSKA, W. SZAJNA, S. RYZNER, A. STASIK, A. PARA, P. KOLEK, R. KEPA, R. HAKALLA, M.I. MALICKA, FIRST ANALYSIS OF THE 0 – ν 00 PROGRESSION OF THE COMET-TAIL SYSTEM A2Πi − X2Σ+ IN THE 12C17O CATION
 • SZAJNA, R. KE¸ PA, R. HAKALLA, A. PARA, I. PIOTROWSKA, S. RYZNER, A. STASIK, M.I. MALICKA,HIGH-RESOLUTION FT-UV EMISSION SPECTROSCOPY OF THE 1-ν 00 BANDS OF B2Σ+ − X2Σ+ SYSTEM OF 12C16O
 • STASIK, A. N. HEAYS, W. UBACHS, R. W. FIELD, M. I. MALICKA, N. DE OLIVEIRA, S. RYZNER, W. SZAJNA, R. HAKALLA, VUV-FT SPECTROSCOPY OF THE a3Π − X1Σ+ CAMERON BAND SYSTEM IN THE CO MOLECULE
 • RYZNER, A. STASIK, W. SZAJNA, M. I. MALICKA, A. N. HEAYS, W. UBACHS, R. W. FIELD, N. DE OLIVEIRA, R. HAKALLA, FT-SPECTROSCOPIES AND DEPERTURBATION ANALYSIS OF 13C18O FIRST EXPERIMENTAL EVIDENCE OF THE A1Π ∼ a 3Π DIRECT INTERACTION

 

48. Zjazd Fizyków Polskich, Gdańsk, 1-7.09.2023

 • R. Hakalla, Spektroskopia fourierowska molekuł dwuatomowych w rejonie VUV oraz UV-Vis. Precyzyjna analiza oddziaływań wewnątrz-cząsteczkowych
 • W. Szajna, Spektroskopia molekuł dwuatomowych - użyteczne narzędzie do badań astrofizycznych

 

The European Physical Society Conference on High Energy Physics (EPS-HEP), Hamburg, Niemcy, 21-25.08.2023

 • A. Szczurek, Production of exotic X(3872) in proton-proto and e+e- collisions and consequences for its structure

 

International Conference on Crystal Growth and Epitaxy Naples (Italy), 30 July – 4 August 2023

 • M. Sznajder, Manifestation of the Kirkendall effect in the process of thermal decomposition of InxGa1-xN/GaN MQWs – first principles studies

 

11th International Conference Nanotechnologies and Nanomaterials NANO-2023, Polyanytsya, Ivano-Frankivsk Oblast, Ukraine, 16-19.08.2023

 • Y. Shpotyuk, Phase-change materials based on vitreous Ge15Sb40S15Se15Te15
 • J. Cebulski, Tracking photopolymerization shrinkage in polymer-filler dental restorative composites by annihilating positrons

 

XXVIII Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie, Złoty Potok, 19-23.09.2023

 • P. Jakubczyk, Matematyczne aspekty monitorowania hemodializy z wykorzystaniem nieinwazyjnego pomiaru kwasu moczowego w dializacie

E-MRS 2023 Fall Meeting, Warszawa, 18-21.09.2023

 • R. Hrytsak Role of the Kirkendall effect in the process of thermal degradation of InxGa(1-x)N/GaN MQWs – DFT studies

 

Jubileuszowa Konferencja Stacji obserwacyjnej Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego (OAUW), Warszawa/Ostrowik, 28-30.09.2023

 • M. Wesołowski, Wpływ jasności powierzchniowej nieba nocnego na widoczność komet na nocnym niebie