Year 2017

 

Prof. dr hab. Marian Cholewa

 • Jakub Baran, Zhaolin Chen, Francesco Sforazzini, Sharna D. Jamadar, Nicholas J. Ferris, John N. Shah, Marian Cholewa, Gary F. Egan “SPM-based segmentation of air tissue in the human brain for improved PET attenuation correction in simultaneous PET/MR”, submitted to The International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) conference at Honolulu, USA, April 22-27, 2017. Proceedings of the 25th International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM), Honolulu, USA, April 22-27, 2017.
 • Paulina Sawicka-Chudy, Maciej Sibiński, Grzegorz Wisz Elżbieta Rybak-Wilusz, Marian Cholewa ”Numerical Analysis and Optimization of Cu2O/TiO2, CuO/TiO2, Nanostructures PV using SCAPS” Official Proceedings MICROTHERM 2017, s. 71-72.

Prof. dr hab. Jacek Krełowski

 • Catania (Gaia 2nd Data Release)
 • Puerto Varas (Astrochemistry VII)
 • Stockholm (Globulettes)

Prof. dr hab. inż. Wojciech Rdzanek

 • W.P. Rdzanek, Sound Radiation Of A Spherical Cap On A Circular Sphere In The Outlet Of A Finite Semi-Spherical Rigid Cavity, str. 69-81. 0,73 ark. wyd. Publikacja po Konferencji OSA 2007, 11-15 września 2017. Rozdz. w monografii: Red. D. Bismor, Postępy Akustyki, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddz. Śląski, Gliwice 2017. Streszczenie w Archives of Acoustics, Vol. 42, zeszyt 3, str. 553.
 • W.J. Rdzanek, W.P. Rdzanek, Impedancja promieniowania dźwięku drgającej płyty kołowej z uwzględnieniem antyrezonansu, str. 59-67. 0,6 ark. wyd. Publikacja po Konferencji OSA 2007, 11-15 września 2017. Rozdz. w monografii: Red. D. Bismor, Postępy Akustyki, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddz. Śląski, Gliwice 2017.
 • Szemela, W.P. Rdzanek, W. Żyłka, Wstępne wyniki badań doświadczalnych promieniowania akustycznego drgającej utwierdzonej płyty kołowej, str. 111-122. 0,5 ark. wyd. Publikacja po Konferencji OSA 2007, 11-15 września 2017. Rozdz. w monografii: Red. D. Bismor, Postępy Akustyki, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddz. Śląski, Gliwice 2017. Streszczenie w Archives of Acoustics, Vol. 42, zeszyt 3, str. 554.

Prof. dr hab. Antoni Szczurek

 •  A. Szczurek "Some new aspects of quarkonia production at the LHC",an international workshop, Epiphany2017, Kraków, Poland, January 9th-12th, 2017.
 • A. Szczurek, Inclusive double $J/\psi$ production at the LHC'', a workshop on QCD challenges in pp, pA and AA collisions,Trento, Italy, February 27th - March 3rd, 2017.
 • A.Szczurek,``Production of one and two $J/\psi$ mesons at the LHC'', international workshop Low-x 2017, Bisceglie, Italy, June 12-18, 2017.
 • A.Szczurek,``Production of two $J/\psi$ mesons in proton-proton collisions at the LHC'',17 th conference on Elastic and Diffractive Scattering, EDS Blois 2017, Prague, Czech Republic, 26.06-30.06 2017.
 • A. Szczurek,``Meson-exchange mechanisms for light-by-light scattering'', HASPECT collaboration meeting, Krakow, June 29-30, 2017.
 • A. Szczurek,``$\gamma \gamma \to \gamma \gamma$ scattering in ultrarelativistic UPC", EPS2017 conference, Venice 2017, July 4-12, 2017.
 • A. Szczurek,``New mechanisms in the production of two $J/\psi$ quarkonia in proton-proton collisions at the LHC'',EPS2017 conference, Venice 2017, July 4-12, 2017.
 • A. Szczurek``$\gamma \gamma \to \gamma \gamma$ scattering in proton-proton and nucleus-nucleus collisions'',Challenges in photon induced interactions, EMMI workshop, Kraków, Poland, September 5-8, 2017.
 • A. Szczurek``Theoretical aspects of forward physics'',invited talk at ATLAS Standard Model Workshop,Thessaloniki, Greece, September 17-20, 2017
 • A. Szczurek,``Multiple scattering in collision of p+p and UPC of heavy ions'', a school ``QCD - Old Challenges and New Opportunities''. Bad Honnef, Germany, September 24-30, 2017.
 • A. Szczurek,``Exclusive central production of $p \bar p$ pairs in proton-proton collisions'',LHC Forward Physics Working Group workshop, CERN, Geneve, Switzerland, December 7-8, 2017.
 • A. Szczurek``Production of two pairs of $J/\psi$ mesons and simultaneous production of $D$ and $B$ mesons in the context of double parton scattering'', MPI@LHC 2017, Shimla, India, December 11-15, 2017.

Prof. dr hab. Wojciech Szuszkiewicz

 • X Ogólnopolska Konferencja „Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne w badaniach fazy skondensowanej”, 4-8 czerwca 2017 r., Chlewiska k/Siedlec:

-„Ewolucja właściwości strukturalnych i magnetycznych trójwarstw Pt/Co/Pt oświetlanych krótkimi impulsami promieniowania elektromagnetycznego”, E. Dynowska, I. Sveklo, F. Ott, J.Z. Domagała, R. Minikayev, R. Sobierajski, A.Wawro, I. Yatsyna, M.O. Liedke, Y. Yuan, S. Zhou, A. Maziewski , W. Szuszkiewicz – referat zaproszony, 

-„Temperaturowa zależność dynamiki sieci PbTe i (Pb,Cd)Te a wysoka wydajność termoelektryczna chalkogenków ołowiu”, R. Kuna, S. Petit, P. Baroni, R. Minikayev, A. Szczerbakow, W. Szuszkiewicz – referat.

 • 46th International School and Conference on the Physics of Semiconductors "Jaszowiec 2017”, June 17-23, 2017, Szczyrk:

-“Temperature Dependence of Phonon Dispersion and TO-Phonon Anharmonicity in PbTe and (Pb,Cd)Te Solid Solution”, R. Kuna, K. Gas, S. Petit, P. Baroni, R. Minikayev, A. Szczerbakow,  W. Szuszkiewicz – referat (współudział),

-“Multiphonon absorption as a test of lattice vibrations model: ZnO and GaN case”, A.M. Witowski, K. Gas, B. Łucznik, W. Szuszkiewicz – plakat,

-“Microhardness and Young’s Modulus of Thin, MBE-Grown, (Sn,Mn)Te Layers Containing up to 8% of MnTe”, S. Adamiak, M. Zięba, R. Minikayev, A. Reszka, B. Taliashvili, W. Szuszkiewicz-plakat,

-“Young’s Modulus Anisotropy in Semiconductors Crystallizing in the Rock Salt Structure: (Pb,Cd)Te and (Pb,Sn)Se Solid Solutions”, E. Łusakowska, S. Adamiak, P. Adamski, R. Kuna, R. Minikayev, P. Skupiński, A. Szczerbakow, W. Szuszkiewicz – plakat,

-“Microhardness Measurements for MBE-Grown, Metal Telluride Layers: ‘Yield-Point’ Effect and Dislocations”, S. Adamiak, E. Dynowska, P. Dziawa, B. Taliashvili, M. Wiater, T. Wojtowicz, W. Szuszkiewicz – plakat,

-“Magnetic Anisotropy Energy in Highly Co-Doped ZnO: Results of ab-initio Studies”, A. Łusakowski, W. Szuszkiewicz – plakat.

 • International Research and Practice Conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017), August 23-26, 2017, Chermnivtsi (Ukraina) :

-„MBE-grown wurtzite GaAs-(Ga,Al)As-Ga(As,Bi) core-shell nanowires: structure and optical properties”, W. Szuszkiewicz, J. Sadowski, S. Kret, R. Kuna, A. Siusys, T. Wojciechowski, A. Reszka, M. Szot – referat,

-„Mechanical properties of MBE-grown metal telluride layers”, W. Szuszkiewicz, S. Adamiak, P. Adamski, K. Matracki, E. Dynowska, P. Dziawa, B. Taliashvili, M. Wiater, T. Wojtowicz – plakat.

 • XXXVI International Symposium Dynamical Properties of Solids, August 27-31, 2017, Kraków:

-„Low-temperature phonon anharmonicity in PbTe and (Pb,Cd)Te solid solution”, R. Kuna, S. Petit, P. Baroni, R. Minikayev, A. Szczerbakow, J. Łażewski, W. Szuszkiewicz – referat zaproszony,                

-„Composition dependence of selected mechanical properties of (Pb,Cd)Te crystal lattice”, R.Kuna, S. Adamiak, S. Petit, P. Baroni, K. Gas, J. Łażewski, R. Minikayev, A. Szczerbakow, W. Szuszkiewicz - referat (współudział).

Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR

 • Szlęzak J., Shpotyuk Ya., Boussard-Pledel C., Golovchak R., Cebulski J., Bureau B. Crystallization phenomenon of bi- and ga-modified chalcogenide glasses // 11th Conference of Polish Ceramic Society. Zakopane, Poland. 14-17.09.2017. P. 8.
 • Shpotyuk Ya., Cebulski J., Demchenko P., Bujňáková Z., Baláž P., Shpotyuk O. Effect of mechanochemical milling on the FSDP-related XRD correlations in overstoichiometric As-Se glassy alloys // 9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying INCOME-2017. Kosice, Slovakia. 3-7.09.2017. P. 155.
 • Józef Cebulski, Czy badanie spektroskopowe może być alternatywą dla badania molekularnego w raku pęcherzykowym tarczycy, 29-30. Listopada 2018, spotkanie Polskiej Grupy Nowotworów Endokrynologów, Polskiego Towarzystwa Patologów i Tyreologicznego, Gliwice, http://pol-pat.pl/index.php/2018/11/26/spotkanie-w-gliwicach/
 • Józef Cebulski, Badania spektroskopowe w diagnostyce nowotworowej, polskie towarzystwo, 31 V 2019, Patologiczne Oddział Rzeszów, Towarzystwo Internistów Polskich, Rzeszów.
 • Shpotyuk Ya., Szlezak J., Boussard-Pledel C., Nazabal V., Dziedzic A., Bochnowski W., Adamiak S., Cebulski J., Bureau B. Nanoscale characterization of Sb incorporation effects in Ga-As20Se50Te20 glass // 5th research and practice conf. Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2017. Chernivtsi, Ukraine. 23-26.08.2017. P. 703.
 • Shpotyuk Ya., Szlezak J., Dziedzic A., Cebulski J. Effect of Ga on the nanostructure of As-Se-based glasses // Summer School of 5th research and practice conf. Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2017. Migove, Ukraine. 19-26.08.2017. P. 81.

Dr hab. Rafał Hakalla, prof. UR

 • R. Hakalla, T. Madhu Trivikram, A. N. Heays, M. L. Niu, S. Scheidegger, E. J. Salumbides, N. de Oliveira, R. W. Field, and W. Ubachs, Perturbations in the A1Π,ν = 0 state of 12C18O investigated via complementary spectroscopic techniques, The 25th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy, Helsinki, Finland 2017.
 • I.Piotrowska, M. Ostrowska-Kopeć, R. Hakalla, W. Szajna, M. Zachwieja, P.Kolek, R. Kępa, First FT spectroscopy of the Comet-Tail (A2Πi – X2Ʃ+) system bands in 12C17O+, The 25th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy, Helsinki, Finland 2017.
 • R.Hakalla, W. Szajna, M. Zachwieja, I. Piotrowska, M. Ostrowska-Kopeć,P.Kolek, R. Kępa, Fourier-Transform spectroscopy and deperturbation analysis of the Ångström (B1Ʃ+ – A1Π) system in 12C18O, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Functional Materials, Białka Tatrzańska, Poland, 2017.
 • W.Szajna, R. Hakalla, M. Zachwieja, I. Piotrowska, M. Ostrowska-Kopeć,P.Kolek, and R. Kępa, Irregularities in the E2Π, υ = 0 level of the AlH and AlD isotopologues: deperturbation analysis on AlD, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Functional Materials, Białka Tatrzańska, Poland, 2017.
 • I. Piotrowska, M. Ostrowska-Kopeć, R. Hakalla, W. Szajna, M. Zachwieja,P.Kolek, and R. Kępa, First FT spectroscopy of the Comet-Tail (A2Πi – X2Ʃ+) system bands in 12C17O+, XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, From Molecules to Functional Materials, Białka Tatrzańska, Poland, 2017.

Dr hab. Paweł Jakubczyk, prof. UR

 • 6 - 10.06.2017 | międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Integrable Systems and Quantum symmetries (ISQS-25)”, Department of Mathematics, Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University Prague and the Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics of the Joint Institute for Nuclear Research, Praga (Czechy).

Dr hab. inż. Anna Koziorowska, prof. UR

 • 17-ta Konferencja: IEEE International Conference on Smart Technologies IEEE EUROCON 2017, Electromagnetic field of extremely low frequency (60Hz and 120Hz) effects the cell cycle progression and the metabolic activity of the anterior pituitary gland cells in vitro. 6-8 lipca 2017 roku Ohrid, Macedonia.
 • XXVII SYMPOZJUM ŚRODOWISKOWE PTZE The electromagnetic field distribution inside the working space of the flat applicator used in the study of its impact on the biological structures, XXVII Sympozjum środowiskowe PTZE Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie, Mierzęcin, 18 – 21 czerwca 2017 r.

Dr hab. Małgorzata Pociask – Biały, prof. UR

 • Malgorzata Pociask-Bialy, Olena Fitsych, Transmittance of chemically nanostructured protective cover for solar cell at STC, International Research and Practice Conference  “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017), Chernivtsi, Ukraine, 23-26 August 2017.

Dr hab. Jacek Polit, prof. UR 

 • G.Tomaka, P. Śliż, M. Marchewka, D. Żak, J. Polit, E.M. Sheregii HgCdTe alloys as Natural 3D analog of Graphene ANM2017, 19-21 July 2017, University of Aveiro, Portugal.
 • R. Wojnarowska-Nowak, J. Polit, A. Zięba , I.D. Stolyarchuk, S. Nowak, M. Romerowicz-Misielak and E.M. Sheregii  Bioimaging with CdCoS Quantum Dots Conjugated With Human Serum Albumin ANM2017, 19-21 July 2017, University of Aveiro, Portugal.

Dr hab. Wojciech Szajna, prof. UR

 • W.Szajna, R. Hakalla, M. Zachwieja I. Piotrowska, M. Ostrowska - Kopeć, P. Kolek, R. Kępa.Irregularities in the E1Π, v=0 level of the AlH and AlD isotopologue: deperturbation analysis on AlD.The XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, Polska, 3 – 7 IX 2017.
 • I.Piotrowska, M. Ostrowska-Kopeć, R. Hakalla, W. Szajna, M. Zachwieja, P. Kolek, R. KępaFirst FT spectroscopy of the Comet-Tail (A2Πi - X2Ʃ+) system bands in 12C17O+. The XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, Polska, 3 – 7 IX 2017.
 • R.Hakalla, W. Szajna, M. Zachwieja, I. Piotrowska, M. Ostrowska-Kopeć, P. Kolek, R. Kępa Fourier-Transform spectroscopy and deperturbation analysis of the Ångström (B1Ʃ+ – A1Π) system in 12C18O. The XIVth International Conference on Molecular Spectroscopy, Białka Tatrzańska, Polska, 3 – 7 IX 2017.
 • R.Hakalla, W. Szajna, M. Zachwieja, I. Piotrowska, M. Ostrowska-Kopeć, P. Kolek, R. KępaFourier-transform spectroscopy and deperturbation analysis of the Ångström (B1Σ+ - A1Π) system in 12C18O. The 25th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy, Helsinki, Finlandia, 20 – 25 VIII 2017.
 • I.Piotrowska, M. Ostrowska-Kopeć, R. Hakalla, W. Szajna, M. Zachwieja, P. Kolek, R. Kępa First FT spectroscopy of the Comet-Tail (A2Πi - X2Ʃ+) system bands in 12C17O+. The 25th Colloquium on High Resolution Molecular Spectroscopy, Helsinki, Finlandia, 20 – 25 VIII 2017.

Dr hab. inż. Krzysztof Szemela, prof. UR

 • K.Szemela, W. Rdzanek, W. Żyłka, Wstępne wyniki badań doświadczalnych promieniowania akustycznego drgającej utwierdzonej płyty kołowej, referat przedstawiony na LXIV Otwartym Seminarium z Akustyki, Piekary Śląskie, 11 – 15 września, 2017.

Dr hab. Małgorzata Sznajder, prof. UR

 • 14th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies - NN17, Tessaloniki, Greece, 3.07 – 8.07. 2017  (“Early stages of AlN growth process on oxygen-terminated diamond(111) surface: a DFT study” – M. Sznajder).
 • 28th International Conference on Diamond and Carbon Materials 2017, Gothenburg, Sweden, 3.09 – 8.09. 2017  (”Ab initio studies of early stages of AlN growth process on oxygen-terminated diamond(111) surface” – M. Sznajder).
 • EMRS 2017 Fall Meeting, Warsaw, Poland, 18-21 September 2017  (“Ab initio studies of early stages of AlN growth process on oxygen-terminated diamond(111) surface” – M. Sznajder, R. Hrytsak).

Dr hab. Andrzej Wal, prof. UR

 • The XXXVI Dynamical Properties of Solids, Kraków, 27-31 sierpień 2017.

Dr hab. Ihor Virt, prof. UR

 • Virt, I.S., Tur, Y., Lusakowska, E.,  Potera P., Virt, I.S. Lead chalcogenide films grown by pulsed laser deposition NAP 2017  2017-January, Ukraine Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties.

Dr Anna Cisek

 • The 17th conference on Elastic and Diffractive scattering, EDS Blois 2017; 26-30 June 2017; Prague, Czech Republic, Wygłoszenie referatu pod tytułem: "Inclusive production of vector quarkonia at the LHC".
 • QCD challenges in pp, pA and AA collisions at high energies;  27 February – 3 March 2017; Trento, Italy Wygłoszenie referatu pod tytułem: "Inclusive production of vector quarkonia at the LHC".
 • The EMMI workshop Challenges in Photon Induced Interactions; 5-8 September 2017; Krakow, Poland;Wygłoszenie referatu pod tytułem: "Photoproduction of   in exclusive and semiexclusive proton-proton collisions.

Dr Grzegorz Górski

 • XVIII Krajowa Konferencja Nadprzewodnictwa, The influence of assisted hopping interaction on the transport properties of quantum dot with ferromagnetic leads, 8-13.10.2017,  Krynica Morska.

Dr Krzysztof Kucab

 • Wykład: "Electrical response of the linear and nonlinear electromagnetic energy harvester in the wide range of base acceleration amplitudes", K. Kucab, G. Górski, International Conference on Engineering Vibration – ICoEV 2017, Sofia (Bułgaria) (2017).

Dr Mirosław Łabuz

 • M.Łabuz, T. Lulek, J. Milewski, The XXVth International Conference on Integrable Systems and Quantum Symmetries, Prague, 6-10 VI 2017, Galois symmetry of rigged strings and Baxter TQ equation in the three-magnon sector of magnetic heptagonal ring.
 • M.Łabuz, T. Lulek, J. Milewski, Physics of Magnetism, Poznań, 26-30 VI 2017, Some new approaches of the XXX Heisenberg model of the two-magnon sector.
 • M.Łabuz, The XXXVI Dynamical Properties of Solids, Kraków, 27-31 VIII 2017, Short Heisenberg magnets - an insight into the two spin deviations sector.
 • M.Łabuz, Grzegorz Wisz, Bi-regional cluster networking and business exchange meeting, Budapest, 12 IX 2017, Intelligent Eco Housing Estate IEHE2020 – RES & the newest technology.

Dr Marta Łuszczak

 • QCD challenges in pp, pA and AA collisions at high energies, 27 Feb- 3 March 2017, Trento, “Diffractive dijet production at the kt -factorization approach”.
 • EDS Blois 2017, 26-30 June 2017, Prague, Czech Republic, “Single-diffractive dijet production at high energies within the  kt -factorization approach”.
 • Challenges in Photon Induced Interactions, 5-8 Sept 2017, Krakow, “Production of l+l- and W+W- pairs in exclusive and semiexlusive processes at the LHC”.
 • QCD - Old Challenges and New Opportunities, 24–30 Sept 2017, Bad Honef,“W+W- pair production within the kt-factorization approach”.

Dr Rafał Rak

 • 13th Econophysics Colloquium 2017 (EC 2017) and 9th Symposium on Physics in Economy and Social Sciences 2017, The impact of heavy tailed asymmetric and symmetric probability distributions on spurious multifractallity, Warszawa, 5-7 lipca 2017.

Dr Yaroslav Shpotyuk

 • Szlęzak J., Shpotyuk Ya., Boussard-Pledel C., Golovchak R., Cebulski J., Bureau B. Crystallization phenomenon of bi- and ga-modified chalcogenide glasses // 11th Conference of Polish Ceramic Society. Zakopane, Poland. 14-17.09.2017. P. 8.
 • Shpotyuk Ya., Cebulski J., Demchenko P., Bujňáková Z., Baláž P., Shpotyuk O. Effect of mechanochemical milling on the FSDP-related XRD correlations in overstoichiometric As-Se glassy alloys // 9th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying INCOME-2017. Kosice, Slovakia. 3-7.09.2017. P. 155.
 • Shpotyuk Ya., Szlezak J., Boussard-Pledel C., Nazabal V., Dziedzic A., Bochnowski W., Adamiak S., Cebulski J., Bureau B. Nanoscale characterization of Sb incorporation effects in Ga-As20Se50Te20 glass // 5th Int. research and practice conf. Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2017. Chernivtsi, Ukraine. 23-26.08.2017. P. 703.
 • Shpotyuk Ya., Szlezak J., Dziedzic A., Cebulski J. Effect of Ga on the nanostructure of As-Se-based glasses // Summer School of 5th Int. research and practice conf. Nanotechnology and Nanomaterials NANO-2017. Migove, Ukraine. 19-26.08.2017. P. 81.
 • Szlęzak J., Shpotyuk Ya., Boussard-Pledel C, Cebulski J., Bureau B. Se-based chalcogenide glasses for biosensing applications // 12th Rzeszów conference of young physicists. Rzeszow, Poland. 1-2.06.2017. P. 22.

Dr M. Wesołowski

 • Udział w III Konferencji Matematyczno - Informatycznej, „Congressio - Mathematica", 27 - 29.09.2017 roku w Rzeszowie. Wygłoszenie referatu: Zastosowanie teorii rozpraszania  Lorenza – Mie do numerycznego modelowania zjawiska wybuchu komet.
 • Udział w X Konferencji Sekcji Obserwatorów Komet Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (SOK PTMA), 7-8.10.2017r. MOA w Niepołomicach. Wygłoszenie referatu: Właściwości termodynamiczne jąder kometarnych. 
 • Udział w V Ogólnopolskiej Konferencji na temat: Zanieczyszczenia Światłem, temat referatu: Aktywność komety Halleya, a jej widoczność na nocnym niebie, Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) w Warszawie 19 - 20.10.2017r. 
 • Widoczność komety na nocnym niebie w czasie jej wybuchu w zależności od stopnia zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem, 17.11.2017r. Seminarium Zakładu Fizyki Litosfery w Instytucie Geofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Grzegorz Wisz

 • X Forum Europa-Ukraina “Szanse, których nie można stracić”, Rzeszów 2017.
 • Aerospace & Defense Meetings Central Europe, Rzeszów 2017.
 • Konferencja końcowa wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i Banku Światowego, Rzeszów 2017.
 • Konferencja naukowa LASER TECHNOLOGIES. LASERS AND THEIR APPLICATION, Truskawiec (Ukraina) 2017.
 • Konferencja naukowa Centralny Okręg Przemysłowy. W kierunku innowacyjnej gospodarki w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Stalowa Wola 2017.
 • Konferencja „Rozwój inwestycyjny i przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”, Olchowa 2017.

Mgr Ewa Bobko

 • “Trójsondowe złącza balistyczne wykonane ze studni kwantowych CdMnTe/CdMgTe”  E. Bobko, Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów (01.06-02.06.17.)- wystąpienie ustne.
 • „Quantum Hall Ferromagnet state in microstructure CdMgTe/Cd(MnTe)” E. Bobko, D. Śnieżek, D. Płoch, M. Majewicz, M. Fołtyn, M. Wiater, T. Wojtowicz and J. Wróbel, International School and Conference on the Physics of Semiconductors , Jaszowiec 2017r - wystąpienie ustne.

Mgr Roman Hrytsak

 • XII Konferencji Młodych Fizyków w Rzeszowie, R. Hrytsak, M. Sznajder,
  ”Wpływ rekonstrukcji na stabilność energetyczną międzypowierzchni węgiel/azotek”, Rzeszów, Poland 1 – 2 czerwca 2017.
 • E-MRS 2017 Fall Meeting, M. Sznajder, R. Hrytsak, “Ab initio studies of early stages of AlN growth process on oxygen-terminated diamond(111) surface”, Warsaw, Poland 18 -21 September 2017.

Mgr inż. Paweł  Śliż

 • Prezentacja plakatu “Quantum Hall Effect as probe of the graphene layer quality” P. Śliż, W. Strupiński, R.Wojnarowska-Nowak, T. Ciuk, G. Tomaka, D. Żak and E.M. Sheregii na sesji posterowej międzynarodowej konferencji: “International Symposium on Quantum Hall Effects and Related Topics, Wednesday, June 27th to Friday, June 29th, 2018 Max Planck Institute for Solid State Research, Stuttgart, Germany”.
 • Wystąpienie  „Phonon spectra of the HgTe-based Topological Insulators” P. Śliż, J. Polit, G. Tomaka,  A. Stadler and E.M. Sheregii  na międzynarodowej konferencji : „DYNAMICAL PROPERTIES OF SOLIDS Cracow, 27-31 August 2017”.

Mgr Małgorzata Trzyna - Sowa

 • 46th International School & Conference on the Physics of Semiconductors - "Jaszowiec 2017" Szczyrk, Poland, 17-23. 06.  2017.Investigation of oxide layers produced on the stainless steel after annealing, M. Trzyna, W. Bochnowski, S. Adamiak, A. Dziedzic, N. Berchenko, J. Cebulski.
 • XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, 1-2. 06. 2017.Badania powierzchni utlenionych chalkogenków metodą TOF SIMS, M. Trzyna.
 • 21 International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry,Kraków 10-15. 09.2017.Interactions of Bi+ primary ions with chalcogens containing Bismuth, M. Trzyna, N. Berchenko, R. Jakiela, P. Dziawa, M. Kozubal, J. Cebulski.
 • 46 th International School & Conference on the Physics of Semiconductors, Szczyrk, June 17th –23rd, 2017 Muon-Spin-Relaxation Study of Ferromagnetism in (Ga,Mn)(Bi,As) Dilute Magnetic Semiconductor,  K. Levchenko, T. Prokscha, J. Sadowski, J.Z. Domagała, M. Trzyna, R. Jakieła, I. Radelytskyi, T. Andrearczyk, T. Figielski, T. Wosiński.
 • Program and the Book of Abstracts / Sixteenth Young Researchers' Conference Materials Sciences and Engineering, December 6-8, 2017, Belgrade, Serbia Best of two worlds: Combination of magnetic and semiconductor properties in (GaMn)(BiAs)nanostructured thin films. K. Levchenko, T. Andrearczyk, J. Sadowski, E. Lusakowska, J. Domagała, M. Trzyna, R Jakieła, I. Radelytski, J. Wrobel, T. Figielski, T. Wosinski.

Dr hab. Piotr Gronkowski, prof. senior

 • Udział w III Konferencji Matematyczno - Informatycznej, „Congressio - Mathematica", 27 - 29.09.2017 roku w Rzeszowie. Wygłoszenie referatu: Zastosowanie teorii rozpraszania  Lorenza – Mie do numerycznego modelowania zjawiska wybuchu komet. Współautor M.Wesołowski.
 • Udział w V Ogólnopolskiej Konferencji na temat: Zanieczyszczenia Światłem, temat referatu: Aktywność komety Halleya, a jej widoczność na nocnym niebie, Centrum Badań  Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) w Warszawie 19 - 20.10.2017r. Współautor M.Wesołowski.
 • Udział w X Konferencji Sekcji Obserwatorów Komet Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (SOK PTMA), 7-8.10.2017r. MOA w Niepołomicach. Wygłoszenie referatu: Aktywność komety w aspekcie jej widoczności na nocnym niebie. Współautor M.Wesołowski.