Research Areas

1. Methods processing information with uncertainty in knowledge modeling.

Head: dr hab. Barbara Pękala, prof. UR

Team:
dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR
dr hab. Barbara Pękala, prof. UR
dr Paweł Drygaś
mgr inż. Dorota Gil
dr inż. Piotr Grochowalski
dr inż. Michał Kępski
dr Anna Król
dr inż. Marcin Ochab
dr inż. Wiesław Paja
mgr inż. Dawid Kosior
mgr inż. Marcin Mrukowicz
mgr inż. Jaromir Sarzyński
mgr inż. Jarosław Szkoła
mgr inż. Aleksander Wojtowicz

2. Applications of artificial intelligence in innovative technologies for Industry 5.0.

Head:dr Zbigniew Gomółka

Team:
dr inż. Jacek Bartman
dr Zbigniew Gomółka
dr inż. Bogusław Twaróg
mgr inż. Ewa Żesławska

3. Development of data mining methods.

Head: dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Team:
dr. hab. Jan G. Bazan, prof. UR
dr hab. Andrzej Łopuszański, prof. UR
dr Dariusz Bober
dr inż. Piotr Lasek
dr Wojciech Rząsa
mgr. inż. Wojciech Gałka
mgr inż. Adam Szczur

4. Machine learning algorithms in vibration and sound control applications.

Head: prof. dr hab. inż Lucyna Leniowska

Team:
prof. dr hab. inż. Lucyna Leniowska
dr inż. Marcin Grochowina