dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR

Z_Czerniakowski.jpg [33.09 KB]

Zbigniew W. Czerniakowski – Dr hab. nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – specjalność ochrona roślin. Absolwent I LO im. S. Konarskiego w Rzeszowie (1976), fizyki w rzeszowskiej WSP (1981) oraz rolnictwa w AR im. H. Kołłątaja w Krakowie (1984). Rozprawę doktorską obronił w AR we Wrocławiu (1992). Habilitował się na Wydziale Ogrodniczym AR w Krakowie (2004). Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UR. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prodziekan tegoż Wydziału w latach 2005-2008 oraz 2016-2019. Były członek Komitetu Ochrony Roślin PAN (do rozwiązania Komitetu). Członek Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy PODR w Boguchwale. Działacz Akademickiego Związku Sportowego (odznaczony srebrną odznaką AZS), członek komisji rewizyjnej klubu sportowego MLKS Rzeszów. Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi.

Promotor 3, recenzent w 5 przewodach doktorskich, członek  komisji o nadanie 3. habilitacji. Autor ponad 100 prac naukowych.

 

Zainteresowania naukowe:

 • Ekologia owadów.
 • Metabolity wtórne roślin leczniczych.
 • Pielęgnacja i ochrona terenów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych i zabytkowych założeń ogrodowych.
 • Historia sztuki ogrodowej.

 

Wybrane artykuły naukowe:

 1. Czerniakowski Z. W., Olbrycht T., Kucharska-Świerszcz M. 2018. Ogrody działkowe oraz ich rola w przestrzeni miasta – studium Rzeszowa. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 3: 33–40.
 2. Pisarek M., Lechowska J., Czerniakowski Z.W., Topczewska J. 2018. Specyfika produkcji rolniczej na terenach Czarnożecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, 11 (4): 69-80.
 3. Czerniakowski Z. W., Olbrycht T., Kucharska-Świerszcz M. 2018. Entomofauna miasta w obliczu zmian klimatu i postępującej urbanizacji. Problemy Ekologii Krajobrazu 47: 27-32.
 4. Konieczna K., Czerniakowski Z.W., Wolański P. 2019. Assemblages of necrophilous carrion beetles (Col., Silphidae) in agriculturally used areas. Applied Ecology and Environmental Research, 17 (2): 2297-2313. DOI: 15666/aeer/1702_22972313.
 5. Konieczna K., Czerniakowski Z. W., Wolański P. 2019. The occurrence and species richnes of nicrophagous Silphidae (Coleoptera) in wooded areas in different degree of urbanization. Baltic Journal of Coleopterolgy, 19 (2): 213 – 232.
 6. Czerniakowski Z.W., Gargała-Polar M. 2019. Transformacje zieleni przyulicznej w Rzeszowie/Transformations of Street Greenery in Rzeszów. Teka Komisji Urbanistyki i Architektury/Urbanity and Architecture Files. 47: 113–122. DOI: 10.24425/tkuia.2019.131169.
 7. Czerniakowski Z. W., Olbrycht T., Konieczna K. 2020. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) found in conventional potato (Solanum tuberosum L.) cultivations in the Subcarpathian region. Applied Ecology and Environmental Research, 18 (2): 2109-2128. DOI: 15666/aeer/1802_21092128.
 8. Dudek T., Szkutnik P., Bilek M., Olbrycht T., Chmielowska K., Dziuba M., Czerniakowski Z. W. 2020. Uszkodzenia środowiska leśnego w wyniku turystyki i rekreacji. Sylwan 164 (2): 170−176. DOI: 26202/sylwan.2019101.
 9. Czerniakowski Z.W., Zadorożny Ł. 2020. Beetles (Coleoptera) on plantations of selected herbs in south-east Poland. Chrząszcze (Coleoptera) na plantacjach wybranych ziół w południowo-wschodniej Polsce. Progress in Plant Protection 60 (2): 143-148. DOI: 10.14199/ppp-2020-016.
 10. Bilek M., Dudek T., Czerniakowski Z. W., Staniszewski P. 2020. Owoc borówki czernicy (Vaccinium myrtillus) jako farmakopealny surowiec antocyjanowy. Sylwan 164 (9): 783−792.
 11. Czerniakowski Z.W., Gargała-Polar M. 2020. Ogrody deszczowe jako sposób retardacji strat wody opadowej w terenach zieleni miejskiej. Polish Journal for Sustainable Development. 24 (1): 17-24.

 

Wybrane książki i monografie:

 1. Czerniakowski Z.W. Chrząszcze (Coleoptera) – szkodniki na plantacjach produkcyjnych Salix cordata ‘Americana’ Hort.. Zesz. Naukowe AR w Krakowie, rozprawy, Nr 293, 1-87.
 2. Czerniakowski Z.W., Czerniakowski Z. 2004 – 2009. Szkodniki parków i ogrodów, T. I – VI. Rzeszów, Wydawnictwo Mitel.
 3. Czerniakowski Z.W., Czerniakowski Z. 2012. Szkodniki ziół. Rzeszów, Wydawnictwo Mitel.
 4. Czerniakowski Z.W., Dudek T. 2013. Pielęgnacja i ochrona drzew i krzewów w terenach zieleni. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Czerniakowski Z.W. Między naturą a kulturą. Krótkie spotkania z historią sztuki ogrodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Czerniakowski Z.W., Czerniakowski Z. 2017. Tutkarze i wałczyki Europy Środkowej, Oficyna Wydawnicza Zimowit.
 7. Czerniakowski Z.W. Korniki Polski. Przegląd gatunków. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (w druku).

 

Wyjazdy studyjne i staże:

 1. 2012 – Tsuda Collage, Meiji University, Aoyama Gakuin University Tokyo – Japonia
 2. 2013 – Universita Degli Studi di Padova, DAFNAE – Włochy
 3. 2013 – University of Montenegro – Czarnogóra
 4. 2015 – University of Zagreb – Chorwacja
 5. 2019 – Universita di Foggia – Włochy

 

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych:

Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin
Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

 

Informacje o życiu prywatnym, które chcę ujawnić:

Odpoczywam pracując w ogrodzie, jeżdżąc na rowerze (MTB) lub na nartach. Pasjonuję się historią sztuki ogrodowej. Jestem miłośnikiem rocka progresywnego, blusa, literatury iberyjskiej oraz książek Marka Krajewskiego, piłki nożnej i koszykówki.

Z_Czerniakowski_1.jpg [39.47 KB] Z_Czerniakowski_2.jpg [42.81 KB]