dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR

Tomasz_Dudek_2.jpg [298.64 KB]

Absolwent Technikum Leśnego w Zagnańsku (2000) i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (2005), gdzie w 2009 r. uzyskał stopień doktora nauk leśnych. W 2018 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych w dyscyplinie leśnictwo, nadany przez Radę Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pracował 2 lata w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w lasach nizinnych Nadleśnictwa Koniecpol i lasach wyżynnych Nadleśnictwa Strzyżów. Był również beneficjentem 6-miesięcznego stażu w ramach projektu „Staż sukcesem naukowca”, w firmie EKO-MASA sp. z o.o. W 2017 r. odbył staż naukowy w Ukrainian National Forestry University.

Zainteresowania naukowe:

 • rekreacyjne użytkowanie lasu,
 • waloryzacja krajobrazu leśnego dla potrzeb rekreacji oraz zagospodarowania rekreacyjnego lasów miejskich i podmiejskich,
 • wpływ gospodarki leśnej na walory krajobrazowe oraz potencjał rekreacyjny lasów,
 • potrzeby społeczne w zakresie zagospodarowania i użytkowania rekreacyjnego lasów oraz terenów zieleni,
 • skład chemiczny „atmosfery” różnych typów lasu w aspekcie oddziaływania środowiska leśnego na zdrowie publiczne: rekreacja leśna (forest recreation), leczenie lasem (forest therapy), kąpiele leśne (forest bathing),
 • zrywka drewna i pozyskiwanie biomasy leśnej na cele energetyczne,
 • obieg pierwiastków w różnych ekosystemach lądowych.

Informacje dodatkowe:

 • członkostwo w organizacjach i innych gremiach:
  • zarząd Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, 2012-2016 r. oraz 2016-2020 r.,
  • zarząd Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, 2016-2020 r.,
  • Polskie Towarzystwo Przyrodników,
  • Polskie Towarzystwo Leśne,
  • Polski Związek Pszczelarski,
  • Wojewódzki Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej woj. podkarpackiego, 2016 -
  • Zespół Doradczy Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ekspert do spraw zalesień dla woj. podkarpackiego, 2014r.
 • wykonawca ekspertyzy dotyczącej oceny egzaminów zawodowych dla absolwentów zawodowych szkół leśnych; wykonana dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie,
 • kierownik kierunku studiów – agroleśnictwo w latach 2019-2022.