dr Mateusz Rybak

MR 300x400.jpg [82.15 KB]

 

Tematyka badawcza: okrzemki (Bacillariophyta) – taksonomia i biogeografia gatunków środowisk lądowych oraz występujących w źródłach wód mineralnych i specyficznych, mikroskopia elektronowa i świetlna.

 

https://orcid.org/0000-0001-8998-9537

https://www.researchgate.net/profile/Mateusz-Rybak

 

Absolwent Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne (r. 2018). Odbył staż naukowy w Zakładzie Paleooceanologii Uniwersytetu Szczecińskiego (r. 2017) oraz na Uniwersytecie w Dumlupinarze, Turcja (r. 2019)

 

Zainteresowania naukowe:

taksonomia okrzemek (Bacillariophyta),

okrzemki środowisk lądowych strefy tropikalnej

unikalne zbiorowiska glonów wód specyficznych

bioindykacja,

mikroskopia świetlna i elektronowa.

 

Informacje dodatkowe:

Członek Polskiego towarzystwa Fykologicznego (od 2018 r.)