Authorities

Head of the Centre

dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR


pl. Ofiar Getta 4-5/35
35-002 Rzeszów

e-mail: gryba@ur.edu.pl