Marcin Kudła Ph.D

Marcin Kudła

lecturer

e-mail: mq2@tlen.pl

MA: Maria Curie-Skłodowska University In Lublin, 2004.

PhD: Universuty of Rzeszów, 2015.

 

Field of studies: Cognitive Linguistics, historical semantics, anthropological linguistics.

 

Current courses: Contrastive Semantics, Semantics and Lexicology, Practical English.

 

Membership in professional associations:

 • Member of Polish Cognitive Linguistics Association (PTJK)
 • Member of Committee for Philology of the Polish Academy of Science, Wrocław Branch
 • Member of Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies

 

Publications

Books:

1. A Study of Attributive Ethnonyms in the History of English with Special Reference to Foodsemy. (2016) Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 305.

 

Articles:

2. “On spics, Ivans and crappos: The role of language in ethnic otherness.” Analele  Universităţii  Bucureşti: Limbi Şi Literaturi Străine 2015 – Nr. 2. pp. …

3. “How to sign the other: On attributive ethnonyms in sign languages.” [In:] G. A. Kleparski i R. Oliwa (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo (2015), Jarosław: Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, pp. 81-92.

4. “Eating the Foreigner (with a Pinch of Salt) – More on Foodsemic Ethnonyms.” [In:] B. Duda i G.A. Kleparski (red.) RSDS Top 20 (2014), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 133-138.

5. “The Shades of Otherness – On Body-oriented Attributive Racial (and Racist) Terms in English.” [In:] B. Duda i G.A. Kleparski (red.) RSDS Top 20 (2014), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 240-247.

6. “Ethnic – a word story.” Studia Anglica Resoviensia 9, 2012, pp. 49-53.

7. “On Barbarians, Micks and Polacks – Language as a Source of Attributive Ethnonyms.” [In:] P. Łozowski and A Włodarczyk-Stachurska (red.) Words in Contexts: from Linguistic Forms to Literary Functions (2012), Radom: Technical University of Radom, pp. 117-125.

8. “A Cognitive Account of Ethnicity as a Dimension of Otherness: A Pilot Study.” [In:] B. Kopecka, M. Pikor-Niedziałek, A. Uberman (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore (2012), Chełm: TAWA, pp. 83-98.

9. „W poszukiwaniu celtyckiego łącznika, czyli co mają ze sobą wspólnego kambryjski złodziej i karpacki konował.” [In:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo (2011), Jarosław: PWSTE Jarosław, pp. 213-224.

10. “The Shades of Otherness – On Body-oriented Attributive Racial (and Racist) Terms in English.” [In:] L. Körtvélyessy, D. Osuchowska, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore (2011), Chełm: TAWA, pp. 89-96.

11. „Inność od kuchni (brytyjskiej).” [In:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, (red.) Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo (2010), Jarosław: PWSZ Jarosław, pp. 147-155.

12. “Dispelling Popular Myths about Language Change.” [In:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (red.) Galicia Teachings in Linguistics: 2009 Mielec Anglistentag (2009), Mielec: NKJO Mielec, pp. 73-83.

13. “Eating the Foreigner (with a Pinch of Salt) – More on Foodsemic Ethnonyms.” [In:] G.A. Kleparski, P. Cymbalista, R. Kiełtyka, K. Pytel (red.) In Medias Res. Studia Resoviensia in Lingua et Letteris (2009), Rzeszów: Wydawnictwo Promar-International, pp. 107-113.

14. “On Selected Aspects of Human Otherness In Language:  A Cognitive Account of Appellative Exonyms in English and Polish.” [In:] M. Górecka-Smolińska, G. A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (red.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore (2009), Chełm: TAWA, pp. 91-98.

15. “On the Edibility of Aliens: the Case of Sauerkrauts, Kapuśniaks and Potato-heads.” [In:] G.A. Kleparski, E. Rokosz-Piejko, A. Uberman (red.) Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes And New Vistas. The Second Anglistentag (2009), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 83-89.

16. Współautorstwo z Grzegorzem A. Kleparskim, “A Different Look at Teaching Historical Linguistics: The Application of New Tools in an Old English Classroom.” [In:] G. A. Kleparski (red.) Studia Anglica Resoviensia 5 (2008), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 60-69.

17. “On Teaching Old English Anew.” [In:] G. A. Kleparski, A. Uberman (red.) Galicia Studies in Language, Literature and Culture (2008), Chełm: TAWA, pp. 91-98.

 

Conferences:

 1. Język trzeciego tysiąclecia IX „Style komunikacyjne", Kraków, 16-18.03.2016.
 2. Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture, Rzeszów, 12-13.11.2015.
 3. Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Tekst, dyskurs, kultura, Wrocław, 15-17.10.2015.
 4. Językoznawstwo Kognitywne w roku 2015, Lublin, 24-26.09.2015.
 5. Językoznawstwo Kognitywne w roku 2014, Częstochowa, 15-16.09.2014
 6. Podkarpackie Studia Filologiczne: Językoznawstwo, Literatura i Kultura, Jarosław, 3-4.04.2014.
 7. The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture: The Third Rzeszów Anglistentag, Rzeszów, 22-23.04.2013.
 8. Word in Linguistic and Literary Studies, Chlewiska, 10-12.04.2011.
 9. Kierunki Badawcze Filologii na Podkarpaciu: Peryferia literatury, kultury i języka, Jarosław, 3-4.03.2011.
 10. Kierunki Badawcze Filologii na Podkarpaciu: Język – Kultura – Literatura, Jarosław, 14-15.04.2010.
 11. Galicia Teachings in Linguistics: 2009 Mielec Anglistentag, Mielec, 13.10.2009.
 12. Galicia English Teachings: Old Pitfalls, Changing Attitudes And New Vistas. The Second Anglistentag, Rzeszów, 9-10.03.2009.