Karolina Puchała Ph.D.

dr Karolina Puchała-Ladzińska

 

 1. Interests: translation studies, translation of literary and pragmatic texts, audiovisual translation, interference and negative transfer in translation, taboo in translation, didactics of translation

 

 1. Classes conducted: PNJA (integrated skills), text typology, translation studies, translation-oriented text analysis

 

 1. Publications:

 

 1. Puchała, K. 2011. “Headings and Subheadings in Popular Science Articles: a Source of Freedom or Constraints for Translators?” [in:] Kleparski, G.A., Kiełtyka, R. (eds.) Podkarpackie Forum Filologiczne Seria: Językoznawstwo. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, pp. 351-364.
 2. Puchała, K. 2011. “Text Typology and its Significance in Translation” [in:] Kleparski, G.A., Osuchowska, D. (eds.) Studia Anglica Resoviensia 8, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Nr 69. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 357-365.
 3. Puchała, K. 2011. “Translating Humour as a Form of Adaptation on the Example of the Shrek Trilogy” [in:] Dziadosz, D., Krzanowska, A. (eds.) Świat Słowian w języku i kulturze. XII Językoznawstwo. Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, pp. 274-286.
 4. Puchała-Ladzińska, K. 2014. “Comparative Analysis of Scientific and Popular Science Texts and Its Implications for Translation” [in:] Wille, L., Pikor-Niedziałek, M. (eds.) Specialist Languages in Use and Translation. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 82-90.
 5. Puchała-Ladzińska, K. 2014. “Translating Popular Science Articles for the Reader” [in:] Wille, L., Pikor-Niedziałek, M. (eds.) Specialist Languages in Use and Translation. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 91-99.
 6. Puchała-Ladzińska, K. 2014. Translating Popular Science Articles: Towards a Reader-Oriented Approach. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 7. Puchała, K. 2014. “Kill-O-Zap Guns, Limoships and Ultragolf – on Translating Neologisms in Science Fiction Literature” [in:] G.A. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka (eds.) The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture, Volume 1 Linguistics and Methodology, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 299-309.
 8. Puchała-Ladzińska, K. 2014. “When Language Wants to Trap You: on the Challenge of Translating Word Plays in Polish In-Flight Magazines” [in:] M Wierzbicka, L. Wille (eds.) In the Field of Contrastive and Applied Linguistics vol. 4. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. pp. 33-42.
 9. Puchała-Ladzińska, K. 2015. “The Challenge of Translating Allusions in Polish Airport and In-Flight Magazines” [in:] L. Wille, D. Osuchowska (eds.) Indirect Language.  Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. pp. 45-52.
 10. Puchała-Ladzińska, K. 2015. “Bilingualism: a Facilitator or a Hindrance in Life and Translation?” [in:] M. Górecka-Smolińska, J. Hajduk, G.A. Kleparski (eds.) Język – zwierciadło świata. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. pp. 30-37.

 

 

 

 1. Active participation in scientific conferences:

 

 1. 3-4.03.2011 Conference in Jarosław: Peripheries of literature, culture and language, title of presentation: “Headings and Subheadings in Popular Science Articles: a Source of Freedom or Constraints for Translators?”
 2. 22-23.04.2013 Conference in Rzeszów: The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture The 3rd Rzeszów Anglistentag, title of presentation: “Kill-O-Zap Guns, Limoships and Ultragolf – on Translating Neologisms in Science Fiction Literature”
 3. 17.11.2014 Conference in Sandomierz: Language – a Reflection of the World II, title of presentation: “Bilingualism: a Facilitator or a Hindrance in Life and Translation?”
 4. 12-13.11.2015 Conference in Rzeszów: Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture, title of presentation: “When Languages Interfere Too Much: on Interference and Negative Transfer in Translation”
 5. 20-21.11.2015 Conference in Warsaw: V Conference of the Imago Mundi Series “Theory of Translation or Theories of Translations?”, title of presentation: “Google Translator Knows Best…or Does It? On the Development and Quality of Machine Translation”