Beata Kopecka Ph.D.

Beata Kopecka, PhD

e-mail: bkopec@ur.edu.pl

 

Lecturer

PhD – University of Rzeszow, 2009

MA - University of Warsaw, Institute of Applied Linguistics –2001

 

Scientific interests: languages for special purposes, diachronic semantics, cognitive linguistics, morphology,

 

Publications:

 

Books:

Kopecka, B. 2011. Skirts, Jacks, Piece of Flesh Do Make People: Metonymic Developments to the Macrocategory HUMAN BEING. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Articles:

 

 1. Kopecka, B. 2015. ‘Aeroplane, Airplane, Aircraft, Plane – on the borderline between LGP-aviation English’ [w:] Borkowska-Kępska B., Gwóźdź, G. and P. Mamet (red.) LSP Perspectives. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

 1. Kopecka, B. 2014. ‘Is it all only about money? – on the semantics of polymorphemic near-synonyms of the adjective rich’ [w:] The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Volume 1: Linguistics and Methodology, str. 77-87.

 

 1. Kopecka, B. 2013. ‘Whatever the weather – on semantic change and word-formation processes’ [in:] Historical English Word-Formation and Semantics; Frankfurt a/M, New York: Lang Verlag, J. Fisiak & M. Bator (eds.), pp. 353-366.

 

 1. Kopecka, B. 2012. ‘The semantics and structure of creative compounds: a case study of stupidity’ [in:] M. Ferenčik & K. Bednarova-Gibová (eds.) Language, Literature and Culture in a changing Transatlantic World II [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Jazykovedny Zbornik 41, Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešovie. Prešov, 2012, pp. 58-75.

 

 1. Kopecka, B. 2012. ‘On gallant Johns and plain Janes – Names and their axiological potential’ [in:] Kopecka, B., Pikor-Niedziałek, M., A. Uberman (eds.) Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo Tawa, str.63-82.

 

 1. Kopecka, B. 2011. ‘Mini-skirt, light skirt and super skirt: clothing lexicon and cognitive axiology’  [in:] Kleparski, G.A., R. Kiełtyka (eds.) Podkarpackie forum filologiczne: Peryferia literatury, języka i kultury. Seria: Językoznawstwo. Jarosław: Wydawnictwo PWSZ w Jarosławiu, pp. 187-202.

 

 1. Kopecka, B. 2011. ‘Niemcy – czyli o etnonimach umotywowanych metonimicznie’. [in:] Czapiga A., Z. Czapiga (eds.) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 3/1. Problemy Językoznawstwa Porównawczego, pp.90-97.

 

 1. Kopecka, B. 2009. ‘The second life of names – metonymic developments from the category PROPER (MALE) NAMES […]’, [in:] G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, E. Więcławska-Szymańska (eds.), Galicia Teachings in Linguistics, 2009 Mielec Anglistentag. Mielec: Wydawnictwo NKJO Mielec, pp. 59-72.

 

 1. Kopecka, B. 2009. ‘At the crossroads of metonymy and word-formation’, [in:] A. Kleparski, P. Cymbalista, R. Kiełtyka, K. Pytel (red.) In Medias Res – Studia Resoviensia in Lingua et Letteris. Rzeszów: Wydawnictwo Promar International, pp. 89-100.

 

 1. Kopecka, B. 2009. ‘On the interlocking nature of metaphor and metonymy: A case study of BODY PARTS and PROPER NAMES’, [in:] M. Górecka-Smolińska, G.A. Kleparski, A. Włodarczyk-Stachurska (eds.) Galicia Studies in Language: Historical Semantics Brought to the Fore, Chełm: Wydawnictwo Tawa, pp. 79-90.

 

 1. Kleparski, G.A. and B. Kopecka 2008. ‘‘The forget-me-nots of semantic analysis? Field theory in current diachronic semantics’, [in:] Lwów: Inozemna Philologia Issue 120, pp. 16-25.

 

 1. Kopecka, B. 2008. „Twarz i jej elementy – analiza zmian metonimicznych w domenie CZŁOWIEK” [in:] Świat Słowian w języku i kulturze. IX Językoznawstwo. Komorowska, E. And A. Porchawka-Mulicka (eds.), Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, pp. 77-82.

 

 1. Kopecka, B. 2008. ‘Judging by appearances – a study of human-oriented metonymic developments in the DOMAIN OF DRESS [...]’, [in:] G.A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 5, pp. 97-108.

 

 1. Kopecka, B. 2008. ‘Clothes DO  make the (wo)man! – metonymy and the enrichment of the category FEMALE HUMAN BEING’ [in:] G.A. Kleparski i A. Uberman (eds.) Galicia Studies in language, literature and culture with special reference to English and diachronic semantics, Chełm: Wydawnictwo Tawa, pp. 51-58.

 

 1. Kopecka, B. 2008. ‘In pursuit of the distinction line between metaphor and metonymy’ [in:] Language, Literature, Culture and Beyond. A Festschrifft  for prof. Kleparski on his 50 years birthday. Kiełtyka, R. Osuchowska, D. i Rokosz-Piejko E. (eds.), str. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp.114-121.

 

 1. Kleparski, G.A., Kopecka, B. 2007. ‘What’s in the crown? - In search of the true nature of metonymy’, [in:] Aspects of Semantic Transposition of Words, R. Kiełtyka, G.A. Kleparski, G.A. i M. Pikor-Niedziałek (eds.), Chełm: Wydawnictwo Tawa, pp. 89-96.

 

 1. Kopecka, B. 2007. ‘LSP hybrid dictionary as translator’s tool’, [in:] Świat Słowian w języku i kulturze VII, E.Komorowska i D.Dziadosz (eds.), Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, pp. 145-148.

 

 1. Kleparski, G.A., Kopecka B. 2007, ‘The trumpet put me in a bad mood: Some remarks on the  mechanism of metonymy in current linguistic analysis’ [in:] G.A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 4, pp.169-181.

 

 1. Kopecka, B. 2005. ‘Active learner’s dictionary of English for technology’, [in:] G.A. Kleparski (ed.) Studia Anglica Resoviensia 3,  Rzeszów, pp. 96-104.

 

 1. Kopecka, B. 2005. „Słownik jednojęzyczny na zajęciach Praktycznej Nauki Języka Angielskiego”. Gliwice: Wydawnictwo SPNJO Politechniki Śląskiej, pp. 185-191.

 

Reviews:

 

1) ‘Sally meets Harry: Practical Primer to English Pronunciation and Spelling’ authors: M. Nowacka, P. Cymbalista, G.A. Kleparski, ISBN 978-83-7338-673-0 [in:] P. Cymbalista, B. Duda, G.A. Kleparski (eds.) Galicia Studies in Language with Historical Semantics foregrounded, 2013, Chełm: Wydawnictwo Tawa, pp. 136-139.

 

2) ‘Cognitive Linguistics’ authors: W. Croft and D.A. Cruse, Cambridge University Press 2004, ISBN 0-521-66770-4’, [in:] G.A. Kleparski (ed.) 2007. Studia Anglica Resoviensia 4, pp.250-254.

 

 Active participation in conferences:

 

 1. Polish Cognitive Linguistics Association 2015 (PCLA 2015).  Thematic session – languages for special purposes. Lublin, wrzesień 2015

 

 1. Języki specjalistyczne – nauczanie, badanie i tłumaczenie. Dąbrowa Górnicza (Poland), March 2015.

 

 1. The Subcarpathian Studies in English Language,  Literature and Culture. The 3rd Rzeszów Anglistentag; Rzeszów (Poland) 2013,

 

 1. Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II, Presov (Slovakia) 2012

 

 1. Historical English Word-Formation and Semantics. Warsaw: 2011. Organized by: Academy of Management , School of English.

 

 1. The Word In Linguistic and Literary Studies. Chlewiska (Poland): 2011. Organized by: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and the Technical University of Lublin

 

 1. II Konferencja Naukowa z cyklu Podkarpackie Forum Filologiczne Peryferia literatury, kultury i języka. Jarosław (Poland) 2011.Organized by:  PWST in Jarosław;

 

 1. Galicia Teachings in Linguistics, 2009 Mielec Anglistentag. Mielec (Poland): 2009.Organized by: University of Rzeszow, Teacher Training College in Mielec;

 

 1. X Międzynarodowa konferencja młodych naukowców z cyklu Świat Słowian w Języku i  Kulturze. Szczecin/Pobierowo (Poland): April 2008. Organized by: University of Szczecin;

 

 1. Language, Literature, Culture and Beyond: The First Rzeszów Anglistentag. Rzeszów (Poland): 2007. Organized by: University of Rzeszow.

 

 1. VIII Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna Młodych Naukowców. Pobierowo  (Poland) 2006,’ Organized by: University of Sczecin.

 

 1. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna ‘Języki Obce Przepustką do Zjednoczonej            Europy            i Świata’. Ustroń (Poland) 2005, Organized by: Silesian University of Technology.

 

 1. International Multidisciplinary Conference w Baia Mare, (Romania), 2003. Organized by the University of Baia Mare.

 

 

Teaching/Lecturing abroad:

 

 7-11.07.2014 Ludwig-Maximilians Universität w Monachium, Department für Anglistik und Amerikanistik – library research

 

01.07-13.07.2012 Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy – pedagogical internship, delivering a guest lecture;

 

April 2005 - guest lecturer at the University of Castilla-la Mancha in Ciudad Real, Spain.

 

 

Courses held at the University of Rzeszow:

 

Practical English Grammar, Practical English, Morphology, Contrastive Semantics, Contrastive Grammar, Descriptive Grammar, Phonetics, Monographic lecture for PhD students

 

 Editorial work:

 

G.A. Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka (eds.) 2014. The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture. Volume 1: Linguistics and Methodology. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

G.A. Kleparski, B. Kopecka, E. Rokosz-Piejko, M. Martynuska (eds.) 2014. Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. The Students’ Voices 2. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Kopecka, B., Pikor-Niedziałek, M., A. Uberman (eds.), 2012. Galicia Studies in Language. Historical Semantics Brought to the Fore. Chełm: Wydawnictwo Tawa.