Agnieszka Grząśko Ph.D.

Mgr Agnieszka Grząśko

e-mail: mgrzasko@op.pl

Degrees: Polish studies, M.A. University of Rzeszów

       English studies, M.A. University of Rzeszów

Research: diachronic linguistics

Publications:

  1. Grząśko, A., 2011. ‘On the scope of insulting: The panorama of verbal dishonouring in natural languages’ [in:] Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Językoznawstwo. (eds.) G.A. Kleparski, R. Kiełtyka, Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
  2. Grząśko, A., 2012. ‘Field theory as linguistic tool of analyzing meaning and meaning shifts’ [in:] Galicia Studies in Language (eds.) B. Kopecka, M. Pikor-Niedziałek, A. Uberman, Chełm: Wydawnictwo Tawa.
  3. Grząśko, A., 2012. ‘The historical synonyms of SKINNY/FATTY in the field structure of PHYSICAL APPEARANCE’.  [in:] Studia Anglica Resoviensia 9 (eds.) G.A. Kleparski, B. Kochman-Haładyj, E. Konieczna, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  4. Grząśko, A.  2013. ‘Componential analysis and cognitive approach as tools for analysing historical alterations of meaning content.’[in:] Galicia Studies in Language with historical semantics foregrounded, (eds.) P.Cymbalista, B.Duda, A.G.Kleparski, Chełm: TAWA.
  5. Grząśko, A. 2013. ‘The contribution of the RSDS to the historical study of lexical fields with special reference to zoosemy.’ [in:] Galicia Studies in Linguistics, Literature and Culture. The Students' Voices, (eds.) G.A. Kleparski, M. Martynuska, E. Rokosz-Piejko, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  6. Grząśko, A. and G. A. Kleparski, 2014. ‘The semantic evolution of the earliest English epicene synonyms of skinny.’ [in:] The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture Volume 1 Linguistics (eds.) G.A Kleparski, E. Konieczna, B. Kopecka, Rzeszów.

 

Teaching experience: TEFL at university level (pnja), stylistics of Polish language