Academic year 2016/2017

Scientific Seminars in Polish are held on Mondays.

1.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  dr inż. Dariusz Bober

Temat:  Prezentacja - Magazyn automatyczny wysokiego składowania - wybrane aspekty realizacji projektu.

Termin: 2017-05-29 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

2.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  dr Anna Król

Temat:  Prezentacja - Uogólnione spójniki logiczne w modelowaniu rozmytym.

Termin: 2017-05-15 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

3.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  mgr inż. Adam Szczur

Temat: Metody inteligencji obliczeniowej w predykcji parametrów kobiecej stabilności posturalnej w oparciu o cechy somatyczne.

Termin: 2017-03-27 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

4.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  mgr inż. Sylwia Buregwa-Czuma

Temat: Autorka przedstawi główne tezy i wyniki swojej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

"Metody stosowania wiedzy dziedzinowej do poprawiania jakości klasyfikatorów".

Termin: 2017-02-27 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

5.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  mgr Miron Kursa

(doktorant prof. dr. hab. Marka Niezgódki z ICM i podczas prezentacji opowie o swojej rozprawie doktorskiej).

Temat: Stabilna i wydajna selekcja cech z wykorzystaniem uczenia maszynowego

Termin: 2017-01-16 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

6.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  mgr inż. Łukasz Dydo

Temat: Skalowalne metody selekcji atrybutów. Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych oraz paradygmatu MapReduce.

Termin: 2017-01-02 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

7.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  dr Krzysztof Balicki

Temat: Optymalizacje zapętleń podwójnych w procesorze 6502.

Termin: 2016-12-12 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

8.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  mgr inż. Marcin Ochab

Temat: Zainteresowania i praca naukowa autora referatu.

Termin: 2016-11-14 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106

 

9.

Prowadzący seminarium: Dyrektor ICMK dr hab. Jan G. Bazan, prof. UR

Autor referatu:  dr hab. Dariusz Pogocki, prof. UR

Temat: Metody modelowania molekularnego w rozwiązywaniu problemów pogranicza chemii, biologii i medycyny.

Termin: 2016-10-17 godz. 14.15

Miejsce: Budynek B4, s. 106