Stypendia dla doktorantów, którzy rozpoczęli  kształcenie przed rokiem akad. 2018/2019 przysługują na zasadach dotychczasowych zgodnie z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów nie dłużej niż do 31.12.2023 r.

Informacje na temat zasad przyznawania świadczeń dostępne na stronie: http://nowa.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/stypendia