Zasady przyznawania miejsc w Domach Studenckich UR regulują:

Regulamin świadczeń dla studentów UR

Regulamin Domów Studenckich UR

Informacje dostępne na stronie: http://nowa.ur.edu.pl/student/stypendia-domy-studenta-kredyty-studenckie-ubezpie/domy-studenta