Zasady przyznawania miejsc w Domach Studenckich UR regulują:

Regulamin świadczeń dla studentów UR

Regulamin Domów Studenckich UR

Informacje dostępne na stronie: https://www.ur.edu.pl/student/domy-studentaa