Zasady podziału stypendium

Erasmus Charter for Higher Education (2014-2020)

67307-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE
Erasmus code: PL RZESZOW02

 

Zasady przyznawania stypendium dla studentów UR wyjeżdżających za granicę
 
 
w roku akademickim 2020/2021 - dot. projektu nr 2020-1-PL01-KA103-078073
 
w roku akademickim 2019/2020 i 2020/2021  - dot. projektu nr 2019-1-PL01-KA103-061569, termin realizacji: 1.06.2019 - 30.09.2021