ZP/UR/78/2016 „Wykonywanie usług pralniczych dla jednostek Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, Werynii k/Kolbuszowej i Iwoniczu”

05.10.2016