ZP/UR/73/2016 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pt.: Organizacja cateringu oraz bankietu dla uczestników konferencji Different Aspects of Analysis and Probability DAAP 2016 w dniach 26-27 w

02.09.2016