ZP/UR/71/2017 Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi serwisu i naprawy sprzętu medycznego tj. tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego i densytometru wykorzystywanego do realizacji zaj

26.06.2017